Pro region srdcem, hlavou, zkušenostmi!
logo MAS ČESKÝ SEVER
web grafika
web grafika
LOGO regionálního produktu

Pozvánka na semináře pro žadatele IROP

15. 11. 2017 10.15

Zájemce o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu upozorňujeme na termíny seminářů k výzvám, které vyhlásila MAS Český sever 1. listopadu. Pozvánky najdete v příloze tohoto článku. Výzva č. 1 se týká bezpečnosti dopravy a udržitelné dopravy v MAS Český sever, výzva č. 2 řeší zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání a zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever, výzva č. 3 se zabývá infrastrukturou pro sociální služby a sociální bydlení a dále zvýšením kvality a dostupnosti služeb, vedoucí k sociální inkluzi v MAS Český sever.

 

Zájemce o finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím MAS Český sever upozorňujeme, že ve 48. týdnu se uskuteční celkem 3 semináře pro žadatele v kanceláři MAS Český sever ve Varnsdorfu. Každý z nich bude věnován jedné ze tří výzev, které MAS vyhlásila 1. listopadu 2017. Text všech výzev včetně povinných příloh najdete zde. Svou účast v případě zájmu zaregistrujte na info@masceskysever.cz nejpozději do 27. 11. 2017. 

V průběhu každého semináře se seznámíte s obsahem výzvy, hodnotícími kritérii a základními dokumenty. Součástí každého semináře bude diskuse a zodpovězení dotazů žadatelů.

Pozvánky na všechny tři semináře najdete také v příloze tohoto článku.

 

Výzva č. 1 MAS Český sever - IROP

Bezpečnost dopravy - Udržitelná doprava v MAS Český sever 

Seminář pro žadatele: 29. 11. 2017 od 13 hod., MAS Český sever, Národní 486, Varnsdorf 

 

Výzva č. 2 MAS Český sever - IROP

Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání - Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever

Seminář pro žadatele: 28. 11. 2017 od 13 hod., MAS Český sever, Národní 486, Varnsdorf 

 

Výzva č. 3 MAS Český sever - IROP

Infrastruktura pro sociální služby a sociální bydlení - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v MAS Český sever

Seminář pro žadatele: 1. 12. 2017 od 13 hod., MAS Český sever, Národní 486, Varnsdorf 

 

Aktuality regionu Český sever