Pro region srdcem, hlavou, zkušenostmi!
logo MAS ČESKÝ SEVER
web grafika
web grafika
LOGO regionálního produktu

Program rozvoje venkova

Seznam vybraných žádostí ve Výzvě č. 1

Seznam vybraných žádostí a zápis ze schůze Výběrové komise MAS ze dne 17. 7. 2017 jsou uvedeny v příloze tohoto článku.

Seznam přijatých žádostí o dotaci ve Výzvě č. 1

Seznam přijatých žádostí o dotaci ve Výzvě č. 1

MAS Český sever, z. s. přijala v řádném termínu dle 1. výzvy celkem 15 žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR. 

Výzva č. 1 PRV

Dne 2. 5. 2017 vyhlašuje MAS Český sever, z. s. Výzvu č. 1 pro Žádosti o dotaci, podpořené z finančních prostředků Programu rozvoje venkova ČR. Příjem žádostí bude probíhat v kanceláři MAS Český sever, z. s., Národní 486, 407 47 Varnsdorf, ve dnech 12. 6. - 26. 6. 2017. Vybrané žádosti budou zaregistrovány na RO SZIF v Ústí nad Labem dne 25. 7. 2017.