Pro region srdcem, hlavou, zkušenostmi!
logo MAS ČESKÝ SEVER
web grafika
web grafika
LOGO regionálního produktu

Zpřístupnění baziliky minor ve Filipově v letních měsících

Zpřístupnění baziliky minor ve Filipově v letních měsících
21. 06. 2017 10.54

Od července do srpna (vždy od úterý do soboty v době od 10 do 17 hodin) bude bazilika ve Filipově zpřístupněna turistům a poutníkům. V neděli od 10.30 hod. se koná mše svatá. O letních prázdninách, tj. v době od 2. 7. do 27. 8. 2017, bude probíhat každou neděli od 14 hod. koncert XI. ročníku mezinárodního festivalu Varhanní duchovní hudba 2017. 

Slavnost svaté Anny ve Skalici u České Lípy

Slavnost svaté Anny ve Skalici u České Lípy
21. 06. 2017 10.23

Obec Skalice u České Lípy a Sbor dobrovolných hasičů Skalice u České Lípy pořádají tradiční slavnost u příležitosti svátku svaté Anny, patronky obce Skalice, v sobotu 22. července 2017 v centru obce. Program bude zahájen ve 13 hodin mší svatou v kostele sv. Anny ve Skalici. Po celý den stánkový prodej, občerstvení, velký lunapark, výstava hasičské techniky. Vstup zdarma.

Dotace na modernizaci hřišť a tělocvičen

Dotace na modernizaci hřišť a tělocvičen
19. 06. 2017 12.29

Obce do 3 tisíc obyvatel mohou do 18. srpna předkládat své žádosti na modernizaci hřišť a tělocvičen v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul č. 6. Výzvu vyhlásilo MMR ČR. MAS Český sever nabízí zájemcům vypracování žádosti o dotaci. 

KČT Krásná Lípa zve děti a jejich rodiče na Pohádkový les

KČT Krásná Lípa zve děti a jejich rodiče na Pohádkový les
29. 05. 2017 13.12

Klub českých turistů Krásná Lípa ve spolupráci s městem a TS města pořádá v sobotu 10. června 2017 Pohádkový les. Start bude v době od 8 do 10.30 od Aparthotelu Lípa na náměstí v Krásné Lípě. Součástí Pohádkového lesa je bohatý doprovodný kulturní program, soutěž o nejlepší pohádkovou bytost, výtvarné dílny a spousta dalšího.

Senioři zakončili studium Univerzity třetího věku promocí

Senioři zakončili studium Univerzity třetího věku promocí
25. 05. 2017 13.47

Senioři v konzultačním středisku ve Varnsdorfu, jehož provozovatelem je Místní akční skupina Český sever, úspěšně absolvovali v období let 2014 - 2017 šest semestrů Virtuální univerzity třetího věku. Své studium zakončili 11. května 2017 slavnostní promocí v aule České zemědělské univerzity v Praze. Společnou cestu do Prahy bylo možné uskutečnit díky finanční podpoře z Grantu města Varnsdorfu.

Nabídka akcí, pořádaných Správou NP České Švýcarsko

Nabídka akcí, pořádaných Správou NP České Švýcarsko
05. 05. 2017 09.47

Správa Národního parku České Švýcarsko zve širokou veřejnost na akce, pořádané v průběhu měsíce května. Již v sobotu 6. května můžete vyrazit na exkurzi do měnících se lesů národního parku, v dalších dnech se můžete zúčastnit brigády na Dolském mlýně, čeká na vás vycházka s entomologem s ukázkami lovu a určování hmyzu a spousta dalšího. Správa NP připravuje pozorování hnízdících sokolů stěhovavých. Účast na všech akcích je zdarma.

UJEP podepsala smlouvu o spolupráci s NS MAS ČR

UJEP podepsala smlouvu o spolupráci s NS MAS ČR
03. 05. 2017 10.38

Dne 18. dubna 2017 podepsal rektor UJEP doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., smlouvu o spolupráci s Národní sítí Místních akčních skupin ČR. Tu při podpisu zastupoval její předseda Jiří Krist. Slavnostního aktu se zúčastnila Ing. Eva Hamplová z MAS Český sever, která zastupovala Krajskou síť NS MAS Ústeckého kraje. Přítomna byla dále Jiřina Bischoffiová z MAS Labské skály a Vladan Hruška z katedry geografie PřF UJEP, který bude hlavním koordinátorem spolupráce s NS MAS ČR.

MAS vyhlásila Výzvu č. 1 v rámci PRV

MAS vyhlásila Výzvu č. 1 v rámci PRV
02. 05. 2017 09.03

Dne 2. 5. 2017 vyhlásila MAS Český sever, z. s. Výzvu č. 1 pro Žádosti o dotaci, podpořené z finančních prostředků Programu rozvoje venkova ČR. Příjem žádostí bude probíhat v kanceláři MAS Český sever, z. s., Národní 486, 407 47 Varnsdorf, ve dnech 12. 6. - 26. 6. 2017. Vybrané žádosti budou zaregistrovány na RO SZIF v Ústí nad Labem dne 25. 7. 2017.

Janovský trhák

Janovský trhák
27. 04. 2017 11.18

Cyklistická časovka jednotlivců do vrchu je připravena pro širokou veřejnost veřejnost, amatéry a hobby závodníky i pro děti ve věku od 3 let na sobotu 29. dubna. Startuje se ve Hřensku v 10 hodin na mostě za odbočkou na Janov. Délka 2 830 m, převýšení 207 m. Registrace v Janově od 8.30 hod. Závod se jede za každého počasí. Od 18 hodin opékání burtů a pálení čarodějnic. 

Pozvánka na Krušnohorský Regiofest

Pozvánka na Krušnohorský Regiofest
26. 04. 2017 09.38

Chcete ochutnat nebo zakoupit nejlepší regionální produkty z Ústeckého kraje, ale i z dalších regionů? Ve čtvrtek 11. května k tomu budete mít příležitost, navštívíte-li přehlídku regionálních produků pod názvem Krušnohorský Regiofes na náměstí 1. máje v Chomutově v době od 9 do 17 hodin. Akci doprovází hudební program a workshopy pro děti i dospělé, při kterých si budou moci zájemci vyzkoušet různá řemesla. Akce je součástí projektu spolupráce Původ a značka - náš region, na jehož realizaci se podílela také MAS Český sever.

Velikonoční jízda v Mikulášovicích

Velikonoční jízda v Mikulášovicích
13. 04. 2017 14.47

Město Mikulášovice zve širokou veřejnost na Velikonoční jízdu v neděli 16. dubna. Mše svatá začne v 10 hodin v kostele sv. Mikuláše v Mikulášovicích, průvod Velikonočních jezdců se vydá na cestu od kostela po skončení mše. 

Podpořte obnovu kapličky sv. Antonína Paduánského

Podpořte obnovu kapličky sv. Antonína Paduánského
13. 04. 2017 09.36

V soutěži vyhlášené bankou ČSOB „ERA podporuje regiony“ získal Klub českých turistů Krásná Lípa, který usiluje o obnovu  zničené kapličky, divokou kartu na tento projekt. Nyní pouze Vaše kliknutí může rozhodnout o finanční podpoře její obnovy.

MAS poskytuje bezplatnou pomoc MŠ a ZŠ na svém území

MAS poskytuje bezplatnou pomoc MŠ a ZŠ na svém území
04. 04. 2017 11.39

MAS poskytuje mateřským a základním školám na svém území bezplatnou poradenskou a metodickou podporu v rámci podání žádosti o dotaci a realizace projektu ve Výzvě č. 22 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony - Zjednodušené financování škol. Do dnešního dne bylo podáno již 13 žádostí škol s celkovou výší dotace více než 7 mil. Kč. Kontakt na naši MAS najdete v tomto článku.

Další přednáška VU3V se bude konat 11. dubna

Další přednáška VU3V se bude konat 11. dubna
30. 03. 2017 10.22

Studentům Virtuální univerzity třetího věku se omlouváme za zrušení přednášky v Konzultačním středisku Varnsdorf v úterý 28. března z provozních důvodů. Termín příští přednášky se nemění a uskuteční se v úterý 11. dubna v obvyklém čase. 

Zajímáte se o problematiku evropských dotací?

Zajímáte se o problematiku evropských dotací?
30. 03. 2017 10.14

Chcete se uplatnit v evropských fondech? Chcete práci v zajímavém oboru? Připojte se k týmu Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, kde jsou volné pozice v administraci projektů.

Věstník č. 6 MAS Český sever - dotační možnosti pro vás (březen 2017)

Věstník č. 6 MAS Český sever - dotační možnosti pro vás (březen 2017)
27. 03. 2017 11.21

Seznamte se s aktuálními dotačními možnostmi, díky nimž můžete v území MAS Český sever realizovat své projektové záměry. Dále připomínáme všem mateřským a základním školám, ležícím v území naší MAS, že mohou využít možnosti bezplatné poradenské a metodické podpory v rámci podání žádosti o dotaci a realizace projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. Kontaktní údaje najdete v tomto článku.

Strategie MAS Český sever na období 2014 – 2020 schválena nadřízeným orgánem

Strategie MAS Český sever na období 2014 – 2020 schválena nadřízeným orgánem
18. 03. 2017 11.46

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český sever, z. s. pod názvem Pro region srdcem, hlavou, zkušenostmi! byla schválena řídícím orgánem 10. března 2017. Jedná se v pořadí o druhou schválenou strategii Místních akčních skupin Ústeckého kraje na období 2014 – 2020, první z nich byla strategie MAS Labské skály.

Jarní sraz turistů okresu Děčín bude ve Varnsdorfu u Kocoura

Jarní sraz turistů okresu Děčín bude ve Varnsdorfu u Kocoura
13. 03. 2017 10.56

Tradiční jarní turistické setkání letos pořádá KČT Varnsdorf v Pivovaru Kocour Varnsdorf s hudebním doprovodem country kapely Malvas. Sraz proběhne v sobotu 18. března od 11 hodin. Každý účastník obdrží pamětní list a malý dárek. Společně uskutečníme výstup na varnsdorfský Hrádek. Více na www.kctul.cz

Památková péče pro vlastníky kulturních památek

Památková péče pro vlastníky kulturních památek
13. 03. 2017 10.29

Přinášíme vám přehled vzdělávacích seminářů, které jsou určeny zejména členům spolků a organizací, které se věnují záchraně a obnově památek v ČR, vlastníkům historických staveb, ale i dalším zájemcům. Vzdělávací akce se uskuteční 22. a 23. března v Praze.

Festival pro zdraví

Festival pro zdraví
06. 03. 2017 13.25

Druhý ročník festivalu, zaměřeného na zdraví, výživu, pohyb, civilizační choroby a jejich prevenci, se bude konat v sobotu 1. dubna 2017 v době od 8.45 hod. do 17.30 hod. v Domě kultury Střelnice v Rumburku. Doprovodný program zajištěn, cena celodenního vstupného na přednášky pro širokou veřejnost činí 400 Kč (lze zakoupit také v předprodeji).