Pro region srdcem, hlavou, zkušenostmi!
logo MAS ČESKÝ SEVER
web grafika
web grafika
LOGO regionálního produktu

Sociální podnikání bylo tématem FLE

25. 09. 2016 19.32

Festival lokální ekonomiky ve Chřibské se zabýval sociálním podnikáním a sociálním zemědělstvím. Organizátorem akce byla MAS Český sever ve spolupráci s Městem Chřibská. Smyslem festivalu je snaha o oživení místní ekonomiky formou obnovy místní produkce. Partnerem festivalu byla Celostátní síť pro venkov. Součástí festivalu byl farmářský trh regionálních produktů, který finančně podpořil Ústecký a Liberecký kraj.

 

Smyslem festivalu je snaha o oživení místní ekonomiky formou obnovy místní produkce a různých dalších aspektů společenského života. Snažíme se pomáhat tam, kde je k tomu největší potenciál, a proto jsme za hlavní letošní téma zvolili sociální zemědělství a sociální podnikání.

 

Na IV. Národní konferenci, která tvoří hlavní program festivalu, jsme pozvali řadu fundovaných odborníků z celé České republiky s osobními zkušenostmi při zakládání a provozování sociálních firem, zaměstnávajících osoby, znevýhodněné na trhu práce. Aby byla paleta přednášek komplexní, doplnili jsme přednášky o vystoupení, informující o možnostech čerpání finančních dotací z fondů EU na založení sociálních firem.

 

Festival každoročně doprovází farmářský trh regionálních produktů, určený široké veřejnosti a doprovázený kulturním programem. Letošní farmářský trh finančně podpořil Ústecký kraj a Liberecký kraj.

 

Prezentace všech přednášejících jsou uveřejněny na konci této aktuality.

 

 

Dana Dudková

MAS Český sever, z. s.

 

Tisková zpráva MAS 7/2016

25. 9. 2016

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profily přednášejících:

 

Mgr. Jakub Mareš je spoluzakladatelem Impact Hubů v Praze, Brně a Ostravě. Jeho přednáška byla o sociálním podnikání a o hlavních faktorech úspěchu uskutečněných konkrétních projektů.

 

Mgr. Eliška Hudcová je vystudovaná antropoložka a sociální pracovnice. Během studia zapojila do mezinárodního projektu Multifunkční zemědělství v Evropě. V příspěvku představila sociální zemědělství, co vše se na tomto poli v ČR zatím podařilo a co se dále chystá.

 

Ing. Martin Kučera pracuje v MAS Český sever. Zabývá se dotační politikou, především Integrovaným regionálním operačním programem. V jeho příspěvku zaznělo, jaké jsou možnosti pro získání dotace na vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.

 

Miroslav Řebíček je ředitelem společnosti CEDR – komunitní centrum, která podporuje vzdělanost, profesní rozvoj, zaměstnanost, dobrovolnictví, odstraňování bariér na trhu práce, integraci minorit do společnosti a zamezení sociálnímu vyloučení osob. Jeho přednáška nás seznámila s možností čerpání finančních prostředků z OP Zaměstnanost.

 

Ing. Mgr. Marek Hartych je absolventem Biologické fakulty v Českých Budějovicích a České zemědělské univerzity v Praze, pracuje v MAS Český sever, z.s. Od roku 2008 se věnuje krajinotvorným projektům ve spolupráci s místními zemědělci  Jeho přednáška byla o finančních nástrojích poskytovaných Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem.

 

Mgr. Terezie Mertlíková představila společnost Trutnovská zeleň, jež se hlásí k principům sociálního podnikání, je členem sítě TESSEA, držitelem značky Ethnicfriendly zaměstnavatel a realizuje projekt Lesní práce – sociální podnik rovných příležitostí, jehož cíle je zaměstnávání osob ze znevýhodněných skupin obyvatel.

 

Mgr. Markéta Dvořáková, DiS. je ředitelkou MAS Brdy – Vltava a dlouhodobě se věnuje rozvoji sociální oblasti v území, ve kterém tato MAS působí. Hovořila o možnostech mikroregionů v řešení sociální problematiky.

 

Mgr. Juraj Grňo je absolventem Filosofické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. V roce 2009 spoluzaložil nevládní organizaci Silezika. Působí převážně na území bývalého okresu Jeseník v česko-polském pohraničí, kde se zabývá ochranou přírody a krajiny. Jeho přednáška byla o perspektivě uplatnění nízkokvalifikovaných lidí při revitalizaci krajiny.

 

Ing. Antonín Nekvinda působí od roku 2010 v neziskové organizaci Sdružení Neratov, o. s. Je jedním ze strůjců transformace Sdružení Neratov do sociálního podnikání a zemědělství. Od roku 2011 je výkonným předsedou o. s. PONS 21, které si klade za cíl pomáhat chudým a handicapovaným lidem. Přestavil příklady dobré praxe Sdružení Neratov, o.s.

 

Jaroslav Lenhart je vedoucím zahradníkem na Svobodném statku na soutoku, který v souvislosti s Camphillem na soutoku utváří cíle v malé vesničce České Kopisty u Terezína ve spolupráci s lidmi se speciálními potřebami. Snaží se o znovuobjevení zemědělské role ve společnosti. Přednáška byla o roli zemědělského podniku v sociálním organismu.

Aktuality regionu Český sever