Pro region srdcem, hlavou, zkušenostmi!
logo MAS ČESKÝ SEVER
web grafika
web grafika
LOGO regionálního produktu

Výběrová komise MAS podpořila 15 žádostí o dotaci

24. 07. 2017 09.44

Na základě hodnocení Výběrové komise MAS Český sever, které proběhlo v pondělí 17. července, bylo podpořeno 15 žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova v rámci Výzvy č. 1. Seznam vybraných žádostí najdete v příloze této aktuality. Realizace podpořených projektových záměrů přispěje k rozvoji našeho regionu - území MAS Český sever.

 

MAS Český sever obdržela celkem 15 žádostí na realizaci projektových záměrů žadatelů z území MAS v této oblasti podpory:

  • 2 žádosti ve fichi 114 Investice do zemědělských podniků
  • 1 žádost ve fichi 116 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh
  • 11 žádostí ve fichi 117 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
  • 1 žádost ve fichi 126 Předávání znalostí a informační akce

V pondělí 17. července se poprvé sešla výběrová komise MAS ve svém novém složení. Jejím úkolem bylo hodnotit a přidělit body žádostem o dotaci v rámci Operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020.

Výsledky hodnocení schválil dne 20. 7. 2017 programový výbor MAS. 

Seznam vybraných žádostí a zápis ze schůze Výběrové komise MAS z hodnocení projektů najdete v této aktualitě. 

Aktuality regionu Český sever