Pro region srdcem, hlavou, zkušenostmi!
logo MAS ČESKÝ SEVER
web grafika
web grafika
LOGO regionálního produktu

Výroční konference Centra pro regionální rozvoj

04. 12. 2017 13.39

Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se 30. listopadu 2017 stal dějištěm výroční konference Centra pro regionální rozvoj ČR – NUTS II Severozápad. Své zastoupení na konferenci měla Krajská síť MAS Ústeckého kraje v osobě Ing. Evy Hamplové, která zde prezentovala jednak tuto organizaci, ale současně i svou „domovskou“ MAS Český sever.

 

Výroční konference Centra pro regionální rozvoj

Tisková zpráva MAS Český sever, Varnsdorf, 4. 12. 2017 

 

Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se 30. listopadu 2017 stal dějištěm výroční konference Centra pro regionální rozvoj ČR – NUTS II Severozápad. Cílem konference bylo představení činnosti pracovišť Centra v území NUTS II, prezentace dosažených výsledků v programech, které Centrum administruje, a dále seznámení s dalšími možnostmi čerpání.

 

Své zastoupení na konferenci měla Krajská síť MAS Ústeckého kraje v osobě Ing. Evy Hamplové, která zde prezentovala jednak tuto organizaci, ale současně i svou „domovskou“ MAS Český sever, která má své sídlo ve Varnsdorfu a v níž zastává funkci vedoucí pracovnice SCLLD (komunitně vedeného místního rozvoje).

 

Na programu bylo zhodnocení činnosti IROP v Ústeckém a Karlovarském kraji, zhodnocení Evropské územní spolupráce Cíle 2 za uplynulé období, prezentace realizovaného projektu EÚS z Cíle 2 s názvem Archeomontan 2018 a představení Fondu malých projektů Euroregionu Labe.

 

Paní Ing. Eva Hamplová vystoupila se svým příspěvkem v odpolední části programu, věnované integrovaným nástrojům v Integrovaném regionálním operačním programu (na snímku z konference).

 

Předposlední bod konference zahrnoval prezentaci realizovaných projektů IROP, závěr byl věnován diskusi přítomných.

 

 

 

D. Dudková

Kancelář MAS Český sever, z. s.

info@masceskysever.cz

www.masceskysever.cz

Aktuality regionu Český sever