Výzva Operační program Životní prostředí


 
8.1.2020

MAS přijala 4 projekty ve Výzvě č. 2 – OP ŽP – realizace sídelní zeleně

MAS Český sever přijala v rámci uvedené výzvy celkem 4 žádosti o dotaci.
29.11.2019

Výzva MAS č. 2 – OP ŽP – realizace sídelní zeleně

MAS Český sever vyhlásila 29. 11. 2019 Výzvu č. 2 k předkládání žádostí o podporu z OP Životní prostředí, zaměřených na realizaci sídelní zeleně.
29.11.2019

Výzva MAS č. 3 – OP ŽP – výsadby dřevin

MAS Český sever vyhlásila 29. 11. 2019 Výzvu č. 3 k předkládání žádostí o podporu z OP Životní prostředí, zaměřených na výsadbu dřevin.
15.3.2019

Výzva MAS č. 2 OP ŽP Výsadby dřevin

MAS Český sever, z. s. vyhlašuje 15. 3. 2019 ve 12 hod. Výzvu č. 2 OP ŽP Výsadby dřevin.  
15.3.2019

Výzva MAS č. 2 OP ŽP Likvidace invazních druhů rostlin

MAS Český sever, z. s. vyhlašuje 15. 3. 2019 ve 12 hod. Výzvu č. 2 OP ŽP Likvidace invazních druhů rostlin  
15.3.2019

Výzva MAS č. 1 OP ŽP Realizace sídelní zeleně

MAS Český sever, z. s. vyhlašuje 15. 3. 2019 ve 12 hod. Výzvu č. 1 OP ŽP Realizace sídelní zeleně.  
29.3.2018

Výzva MAS Český sever – OP ŽP – Invazní rostliny

MAS Český sever, z. s. vyhlašuje dne 29. 3. 2018 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Žádosti o podporu v MS 2014+ jsou zpřístupněny 29. 3. 2018 od 9 hodin, datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 29. 3. 2018 od 9 hodin, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 29. 6. […]
29.3.2018

Výzva MAS Český sever – OP ŽP – Výsadba dřevin

MAS Český sever, z. s. vyhlašuje dne 29. 3. 2018 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Žádosti o podporu v MS 2014+ jsou zpřístupněny 29. 3. 2018 od 9 hodin, datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 29. 3. 2018 od 9 hodin, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 29. […]