Všechny výzvy


 
6.5.2019

Informace pro žadatele o podaných žádostech

Ve výzvě MAS č. 4 a 5 k podpoře projektů z IROP bylo do 30. 4. 2019 podáno celkem 19 žádostí s požadovanou dotací ve výši téměř 55 mil. Kč.
23.4.2019

MAS vyhlašuje Výzvu č. 5 PRV

MAS Český sever vyhlašuje 23. dubna 2019 Výzvu č. 5 k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. Příjem žádostí prostřednictvím Portálu farmáře bude ukončen 31. 5. 2019.
18.3.2019

Výzva MAS na podporu komunitního života

MAS Český sever vyhlásila 18. března Výzvu k podání žádostí o dotaci z programu Podpora komunitního života na venkově v MAS Český sever pro rok 2019.  
15.3.2019

Výzva MAS č. 2 OP ŽP Výsadby dřevin

MAS Český sever, z. s. vyhlašuje 15. 3. 2019 ve 12 hod. Výzvu č. 2 OP ŽP Výsadby dřevin.  
15.3.2019

Výzva MAS č. 2 OP ŽP Likvidace invazních druhů rostlin

MAS Český sever, z. s. vyhlašuje 15. 3. 2019 ve 12 hod. Výzvu č. 2 OP ŽP Likvidace invazních druhů rostlin  
15.3.2019

Výzva MAS č. 1 OP ŽP Realizace sídelní zeleně

MAS Český sever, z. s. vyhlašuje 15. 3. 2019 ve 12 hod. Výzvu č. 1 OP ŽP Realizace sídelní zeleně.  
5.3.2019

Výzva č. 4 k předkládání žádostí o podporu z IROP

Bezpečnost dopravy – Udržitelná doprava v MAS Český sever – text výzvy a přílohy, pozvánka na seminář pro žadatele.
5.3.2019

Výzva č. 7 k předkládání žádostí o podporu z IROP

Infrastruktura pro sociální služby – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v MAS Český sever – text výzvy a přílohy, pozvánka na seminář pro žadatele.
5.3.2019

Výzva č. 6 k předkládání žádostí o podporu z IROP

Sociální bydlení – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v MAS Český sever – text výzvy a přílohy, pozvánka na seminář pro žadatele.
5.3.2019

Výzva č. 5 k předkládání žádostí o podporu z IROP

Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání – Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever – text výzvy a přílohy, pozvánka na seminář pro žadatele.