Dotační zpravodaj pro obce a podniky
2.2.2024
Zveřejňujeme záměry do výzvy IROP – veřejná infrastruktura
6.2.2024
Dotační zpravodaj pro obce a podniky
2.2.2024
Zveřejňujeme záměry do výzvy IROP – veřejná infrastruktura
6.2.2024

Aktuality


 


2. výzva OP TAK vyhlášena

 

Malé a střední podniky mohou získat prostředky na pořízení technologií a zařízení z OP TAK. Druhou výzvu s alokací 3 milionů dnes, tj. 5.2.2024 ve 12:00 vyhlásila MAS Český sever. 

MAS Český sever má schválený programový rámec  Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 – 2027. Pro MAS je v tomto období určena priorita PODNIKÁNÍ A KONKURENCESCHOPNOST, aktivita Technologie pro MAS.

Program je zaměřen na podporu malých a středních podniků. 

Na co je možné žádat: pořízení nových technologií a zařízení s navazující možností digitalizace a automatizace výroby.

Termín vyhlášení výzvy: 5.2.2024 ve 12:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:  26.2.2024; 12:00:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu : 8.3.2024; 12:00:00

Způsob podávání žádostí datovou schránkou.

Výše alokace: 2  993 202,50 Kč 

Míra dotace je stanovena na 50% v režimu de minimis. 

Maximální výše projektu (celkových způsobilých výdajů) nesmí přesáhnout 2 mil. Kč.

 Veškeré podrobnosti a náležitosti jsou stanoveny Výzvou.

Seminář pro žadatele se uskuteční dne 14.2.2024 ve 14 hodin na adrese kanceláře MAS Český sever, Národní 486, Varnsdorf - 1. patro.

Zveřejňované dokumenty: 

Výzva 2 OP TAK

Povinná osnova Podnikatelského záměru.

Interní postupy MAS Český sever

K předložení projektového záměru je povinný seminář nebo konzultace.

Již nyní můžete konzultovat své záměry. Kontakt: hamplova@masceskysever.cz