Výzva MAS č. 1 k předkládání žádostí o dotaci ze SP SZP
28.5.2024
Dotační zpravodaj pro obce a podniky
5.6.2024
Výzva MAS č. 1 k předkládání žádostí o dotaci ze SP SZP
28.5.2024
Dotační zpravodaj pro obce a podniky
5.6.2024

Aktuality


 


3. výzva OP TAK vyhlášena

 

Malé a střední podniky mohou získat prostředky na pořízení technologií a zařízení z OP TAK. 3. výzvu s alokací 2,5 milionů dnes, tj. 3.6.2024 ve 12:00 vyhlásila MAS Český sever. 

MAS Český sever má schválený programový rámec  Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 – 2027. Pro MAS je v tomto období určena priorita PODNIKÁNÍ A KONKURENCESCHOPNOST, aktivita Technologie pro MAS.

Program je zaměřen na podporu malých a středních podniků. 

Na co je možné žádat: pořízení nových technologií a zařízení s navazující možností digitalizace a automatizace výroby.

Termín vyhlášení výzvy: 3.6.2024 ve 12:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:  24.6.2024; 12:00:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu : 12.7.2024; 12:00:00

Způsob podávání žádostí datovou schránkou.

Výše alokace: 2 491 691 Kč  Kč 

Míra dotace je stanovena na 50% v režimu de minimis. 

Maximální výše projektu (celkových způsobilých výdajů) nesmí přesáhnout 2 mil. Kč.

 Veškeré podrobnosti a náležitosti jsou stanoveny Výzvou (vizte níže).

Seminář pro žadatele se uskuteční dne 11.6.2024 ve 14 hodin na adrese kanceláře MAS Český sever, Národní 486, Varnsdorf - 1. patro.

Zveřejňované dokumenty: 

Výzva 3 OP TAK

Povinná osnova Podnikatelského záměru.

Interní postupy MAS Český sever

K předložení projektového záměru je povinný seminář nebo konzultace.

Konzultace k přípravě Podnikatelského plánu: Ing. Eva Hamplová, hamplova@masceskysever.cz, tel.: 724 785 656