Česko zpívá koledy s Deníkem
7.12.2018
PF 2019
13.12.2018
Česko zpívá koledy s Deníkem
7.12.2018
PF 2019
13.12.2018

Aktuality


 


4. jednání realizačního týmu MAP II

 

4. jednání realizačního týmu MAP II proběhlo 11. prosince, 2018 v prostorách MAS Český sever. Hlavním tématem byla finalizace návrhů dokumentů pro jednání Řídícího výboru. Další informace naleznete v záložce Realizační tým.

Místní akční plán vzdělávání II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704. Tento projekt je financován z ESF  prostřednictvím OP VVV. Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II.