Aktuality MAS


 
20.7.2017

Aktualizace harmonogramu výzev pro IROP

Upozorňujeme, že byl aktualizován harmonogram výzev pro IROP v rámci PO 4 – Komunitně vedený místní rozvoj. MAS Český sever vyhlásí všechny tři výzvy v srpnu 2017 (místo původně plánovaného měsíce července). Příjem žádostí o podporu bude zahájen rovněž v srpnu, ukončení příjmu žádostí bude v listopadu letošního roku.
29.4.2017

MAS vyhlásí 2. května svou první výzvu PRV v novém období

MAS Český sever, z. s. vyhlásí 2. 5. 2017 Výzvu č. 1 pro Žádosti o dotaci, předkládané v rámci Programu rozvoje venkova ČR.http://www.masceskysever.cz/mas-vyhlasi-2-kvetna-svou-prvni-vyzvu-prv-v-novem-obdobi/
27.3.2017

Harmonogram výzev MAS pro IROP – CLLD

Přinášíme přehled tří výzev pro Integrovaný regionální operační program, které MAS Český sever plánuje vyhlásit letos v červenci a odstartuje tak realizaci Komunitně vedeného místního rozvoje, registrační číslo strategie CLLD_16_01_039.
19.3.2017

Změny ve vedení Národní sítě MAS ČR a Krajské organizace NS MAS Ústeckého kraje

Na valné hromadě NS MAS ČR v Hranicích na Moravě byl 16. března zvolen novým předsedou Ing. Jiří Krist z MAS Opavsko. Změna nastala také ve vedení Krajské organizace NS MAS Ústeckého kraje, v jehož čele stanula Ing. Eva Hamplová z naší MAS, která vystřídala dosavadní předsedkyni Hanu Dufkovou z MAS Sdružení Západní Krušnohoří.
14.3.2017

Strategie MAS schválena!

Vážení přátelé, rádi bychom se s Vámi podělili o naši radost nad čerstvě schválenou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český sever 2014 – 2020. První výzvy bychom chtěli vyhlásit letos v květnu.
28.2.2017

Pozvánka na valnou hromadu MAS Český sever

Členy MAS Český sever srdečně zveme na valnou hromadu, která se uskuteční ve čtvrtek 30. března 2017 od 15 hodin v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Již od 14.30 h proběhne krátká schůzka představenstva MAS.
5.12.2016

Jaká je aktuální situace v MAS?

Vážení přátelé, starostky, starostové, naši členové a všichni ostatní, kteří se střídavým nepochopením a rozhořčením sledujete, jak ubíhá měsíc po měsíci, rok po roku a „vaše“ místní akční skupina stále nevyhlašuje první výzvy …
21.11.2016

Valná hromada MAS Český sever

Srdečně zveme členy MAS Český sever na Valnou hromadu, která se uskuteční v úterý 6. prosince od 15 hodin ve Vzdělávacím středisku VOŠ, SPŠ a SŠ služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu, Karlově ulici. Na programu bude projednání a schválení interních směrnic a finančních záležitostí MAS.
22.8.2016

Oživení hry Vandrování po Tolštejnském panství

Dne 10. srpna 2016 byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace mezi MAS Český sever, z.s., a Euroregionem Nisa ve výši 12.630 eur na projekt „Za tajemstvím čtyř živlů do Tolštejnského panství“, reg. číslo ERN-0209-CZ-23.05.2016.
20.6.2016

MAS Český sever se prezentovala na MHF 2016 v České Kamenici

4.3.2016

Strategie CLLD byla odeslána na MMR ČR k hodnocení

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český sever za období 2014 – 2020 byla 2. března 2016 odeslána na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR k hodnocení. Dokument byl schválen Valnou hromadou MAS 19. ledna letošního roku ve Chřibské.
3.3.2016

Zpravodaj MAS Český sever/jaro 2016

Vydali jsme nové jarní číslo Zpravodaje MAS Český sever. Z obsahu upozorňujeme na článek o schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na roky 2014 – 2020, dále přinášíme rekapitulaci všech podpořených projektů v uplynulém programovém období, informujeme o významu lokální ekonomiky…
1.2.2016

Strategie CLLD MAS Český sever byla schválena

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český sever, z. s. byla schválena na valné hromadě MAS 19. ledna 2016 ve Chřibské.
24.1.2016

Přehled dotací a grantů ÚK a Nadace VIA

Přinášíme přehled dotací a grantů Ústeckého kraje a Nadace VIA. Nemáte-li potřebné zkušenosti se zpracováním projektového záměru nebo vlastní žádosti, nabízíme vám nezbytnou konzultaci, ale i zpracování dokumentace, řízení projektu a další aktivity.
20.1.2016

Liberecký kraj podpořil náš projekt Poradenské centrum

MAS Český sever uzavřela smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt s názvem Poradenské centrum. Realizace projektu byla zahájena 1. ledna 2016 s termínem ukončení nejpozději do 30. 6. 2016.
22.12.2015

Valná hromada MAS Český sever

V úterý 19. ledna 2016 se v restauraci Radnice ve Chřibské uskuteční Valná hromada MAS Český sever, z. s. Schůze bude zahájena v 16 hodin. Podklady obdrží členové v dostatečném předstihu e-mailem.
21.9.2015

Nový název naší MAS vešel v platnost!

Všechny členy, partnery a příznivce MAS Šluknovsko upozoňujeme na to, že od září nás najdou již pod novým názvem MAS Český sever, z. s. Se změnou názvu souvisí i vznik našeho nového loga a nových webových stránek.