Aktuality


 
24.9.2020

Dotační výzva na přípravu vodohospodářských projektů

Národní program životního prostředí: Výzva č. 3/2020: Projektová příprava – VH projekty    
22.9.2020

Pracovní skupina CESTOVNÍ RUCH

V pondělí 21. 9. se  uskutečnila první schůzka Pracovní skupiny pro cestovní ruch.
22.9.2020

Výrobci z Českosaského Švýcarska byli oceněni na Zahradě Čech

Celkem 6 výrobců z Českého Švýcarska  bylo oceněno o víkendu na Zahradě Čech tituly Regionální potravina  a Nejlepší regionální výrobek Ústeckého kraje – kraje Přemysla Oráče.  
8.9.2020

COVID – PŘÍSPĚVEK PRO UBYTOVATELE

Výzva k předkládání žádosti o poskytnutí dotace pro dotační titul COVID – Ubytování: žádat lze od 11.9. –  30.10. 2020    
3.9.2020

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ – ZÁŘÍ 2020

Nabízíme výčet aktuálních dotačních programů a výzev, které vyhlašuje MAS Český sever, z.s. a  dále pak jednotlivé Řídící orgány apod.    
17.8.2020

Školy na severu usilují o modernizaci učeben

Dotace pomohou školám zmodernizovat učebny pro odborné vzdělávání.
5.8.2020

Vegetariánský piknik ve Varnsdorfu

Příznivce vegetariánské kuchyně zveme 6. 9. 2020 od 10.30 na třetí varnsdorfský vegetariánský piknik do komunitní zahrady na ul. 5. května.  
3.8.2020

Chůvy v MŠ pokračují

Mateřské školy mohou i nadále platit chůvy ze šablon…  
29.7.2020

Příprava nové strategie SCLLD

Příprava strategie komunitně vedeného místního rozvoje PRO OBDOBÍ 2021 – 2027
29.7.2020

Pracovní skupina CHYTRÝ VENKOV

Ve dnech 22.7. – 23.7. 2020 se v sídle  MAS Český Sever ve Varnsdorfu  konalo VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ  pracovní skupiny  CHYTRÝ VENKOV.
21.7.2020

Poetická a hravá divadelní dílna pro pedagogické pracovníky

Chcete se dozvědět, jak pracovat s poezií, jak probouzet dětskou jazykovou a výtvarnou fantazii i jak propojit různé schopnosti a talenty? Přijďte na seminář 25. srpna, 2020.
9.7.2020

O dotaci ve Výzvě č. 6 se uchází 73 projektů

MAS Český sever obdržela ve Výzvě č. 6 dohromady 73 žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. Na podporu projektů je určena celková alokace ve výši více než 26,5 mil. Kč.
24.6.2020

Letní škola digitální gramotnosti

Pozvánka na Letní školu digitální gramotnosti LešDig 2020 do  Třebívlic.  
15.6.2020

Letní vzdělávání pro pedagogy, i z pohodlí domova

Z letní nabídky vzdělávání pro pedagogy upozorňujeme na semináře, webináře i letní školu. Vybírejte z nabídky DVPP, které můžete zahrnout do Šablon.
28.5.2020

Liberecký kraj podpořil činnost MAS Český sever

Liberecký kraj uzavřel dne 11. května 2020 s MAS Český sever, z. s. smlouvu č. OLP/871/2020  o poskytnutí účelové dotace ze svého rozpočtu na projekt „Podpora činnosti MAS Český sever“.
19.5.2020

Kurz internet marketingu v cestovním ruchu

Kurz, který je určen pro pracovníky informačních center, měst a obcí, zabývajících se cestovním ruchem a propagací zaměřenou na turistickou veřejnost, se bude konat 11. června 2020 v budově OHK Děčín.
19.5.2020

Klimatická změna I: sucho (manuál pro starosty)

Pracovní skupina Enviro 2019, která pracuje při Národní síti Místních akčních skupin ČR, vydala manuál pro starosty, který by měl obcím pomoci v základní orientaci v možnostech, jak nejlépe čelit současné klimatické krizi.
18.5.2020

Výzva č. 6

Výzva č. 6 k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova byla vyhlášena 18. 5. 2020.
6.5.2020

Obnova kraje – dotační rozdělovník

Aktuální podpory a dotace pro ÚSTECKÝ KRAJ
5.5.2020

Ústecký kraj podpoří regionální OSVČ

Ústecký kraj dnes schválil dotační program: Podpora na zmírnění dopadu koronaviru pro OSVČ