První den prázdnin odstartuje novou turistickou hru
30.6.2017
Výběrová komise MAS podpořila 15 žádostí o dotaci
27.7.2017
První den prázdnin odstartuje novou turistickou hru
30.6.2017
Výběrová komise MAS podpořila 15 žádostí o dotaci
27.7.2017

Aktuality MAS


 


Aktualizace harmonogramu výzev pro IROP

Upozorňujeme, že byl aktualizován harmonogram výzev pro IROP v rámci PO 4 – Komunitně vedený místní rozvoj. MAS Český sever vyhlásí všechny tři výzvy v srpnu 2017 (místo původně plánovaného měsíce července). Příjem žádostí o podporu bude zahájen rovněž v srpnu, ukončení příjmu žádostí bude v listopadu letošního roku.

MAS vyhlásí všechny tři výzvy v srpnu letošního roku, tj.:

  • výzvu č. 1 Bezpečnost dopravy – Udržitelná doprava v MAS Český sever,
  • výzvu č. 2 Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání – Zvyšování vzdělávání v MAS Český sever.
  • výzvu č. 3 Infrastruktura pro sociální služby a sociální bydlení – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v MAS Český sever

Harmonogram výzev včetně alokace najdete v příloze této aktuality. Změny oproti původnímu plánu jsou v harmonogramu vyznačeny červeně.

Dokument ke stažení

 Aktualizovaný Harmonogram výzev MAS IROP 2017 k 20.7.2017 (pdf 117.87 KB)