Vánoční přání z MAS Český sever
16.12.2020
Pracovní skupina SOCIÁLNÍ
3.1.2021

Aktuality


 


Příprava nové strategie SCLLD 2021 - 2027

 V současné době  realizujeme  aktivity v rámci projektu „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Český sever pro období 2014 – 2020“ reg. č. CLLD_16_01_039, jež je  spolufinancována Evropskou unií. Cílem projektu je implementace souboru Opatření dle SCLLD MAS Český sever prostřednictvím Programových rámců OP Z, OP ŽP, IROP a PRV, vedoucí k nastartování hospodářské prosperity regionu. Více info zde

Tým zaměstnanců MAS Český sever aktuálně také pracuje na přípravě nové strategie  pro období 2021 - 2027. Postupně se vytváří pracovní skupiny složené hlavně ze zástupců z regionu. Tyto pracovní skupiny  zrevidují a zanalyzují  dosavadní zkušenosti, pojmenují aktuální problémy a potřeby. Získané poznatky se pak dále budou využívat pro aktualizaci vlastní  strategie a nastavení nových programových rámců. Vše bude také postupně veřejně projednáváno.

Jedná se o tyto pracovní skupiny:

PS Vzdělávání
PS Podnikaní
PS Komunitní život
PS Regionální rozvoj
PS Sociální oblast a zdravotnictví
PS Cestovní ruch
PS Zemědělství a životní prostředí
PS SMART

Na této stránce vás budeme informovat o jednotlivých aktivitách tohoto procesu.