DOTAČNÍ ZPRAVODAJ
2.8.2021
STRATEGIE SCLLD 2021-2027- pracovní verze
10.8.2021
DOTAČNÍ ZPRAVODAJ
2.8.2021
STRATEGIE SCLLD 2021-2027- pracovní verze
10.8.2021

Aktuality


 


Příprava nové strategie SCLLD 2021 - 2027

 V současné době  realizujeme  aktivity v rámci projektu „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Český sever pro období 2014 – 2020“ reg. č. CLLD_16_01_039, jež je  spolufinancována Evropskou unií. Cílem projektu je implementace souboru Opatření dle SCLLD MAS Český sever prostřednictvím Programových rámců OP Z, OP ŽP, IROP a PRV, vedoucí k nastartování hospodářské prosperity regionu. Více info zde

Tým zaměstnanců MAS Český sever aktuálně také pracuje na přípravě nové strategie  pro období 2021 - 2027. Postupně se vytváří pracovní skupiny složené hlavně ze zástupců z regionu. Tyto pracovní skupiny  zrevidují a zanalyzují  dosavadní zkušenosti, pojmenují aktuální problémy a potřeby. Získané poznatky se pak dále budou využívat pro aktualizaci vlastní  strategie a nastavení nových programových rámců. Vše bude také postupně veřejně projednáváno.

Na této stránce vás budeme informovat o jednotlivých aktivitách tohoto procesu.

Jedná se o tyto pracovní skupiny:

Pracovní skupina - REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Martin Kučera - MAS český sever, z. s.

Dagmar Mertlová – město Rumburk

Iveta Malá – město Dolní Poustevna

Jiří Semerád – město Jiříkov

Martin Chroust  - město Šluknov

Jana Nastoupilová – Svazek obcí Novoborska

Pracovní skupina - SOCIÁLNÍ OBLAST

Eva Hamplová -  MAS český sever, z. s.

Monika Lampová - Agentura Pondělí, z. s.

Vít Jelínek – WHITE LIGHT I, z. ú.

Michal Polesný – CF sociální firma, s.r.o.

Jindřich Jurajda – město Jiříkov

Jiřina Kafková – CEDR -  komunitní spolek

Miroslav Řebíček - MANA čokoládovna – sociální podnik

Hana Volfová - Kostka Krásná Lípa, p. o.

Pracovní skupina - ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ing. Jan Drozd - vedoucí Lesní správy Rumburk, LČR s.p.

Tomáš Salov - tiskový mluvčí, Správa NP ČŠ

Ing. Kateřina Jonáková - starostka, Svor

Bohumil Kudla - soukromý zemědělec, Horní Podluží

 

Pracovní skupina  - CESTOVNÍ RUCH

Jan Šmíd –ředitel společnosti České Švýcarsko o.p.s.

Jiří Rak -destinační manager společnosti České Švýcarsko o.p.s.

Marie Kárová-ředitelka DMO Lužické a Žitavské hory, z.s.

Jana Nastoupilová –zástupce svazku obcí Novoborska

Václav Hieke –předseda KČT Krásná Lípa

Marek Hartych a Dana Štefáčková z MAS Český sever

Pracovní skupina - KOMUNITNÍ ŽIVOT

Tomáš Fúsek - Asociace TOM ČR TOM - Stopaři

Václav Hieke - Klub českých turistů Krásná Lípa

Bc. Petra Vojtěchová - obec Rybniště

Pracovní skupina -  SMART

doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D. - FSE, UJEP, klimatické extremity

doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D.- FSE, UJEP, odpadové hospodářství

Mgr. Vladan Hruška, Ph.D. - PřF, UJEP, socioekonomický rozvoj venkova

Ing. Vladimír Skalník - KÚ ÚK, krajský energetik

Tomáš Kejzlar - koordinátor datové platformy PORTABO, KÚ ÚK