Desatero udržitelného cestovního ruchu v NPČŠ
29.11.2021
VÝSTUPY PROJEKTU – analýza a desatero
9.8.2022
Desatero udržitelného cestovního ruchu v NPČŠ
29.11.2021
VÝSTUPY PROJEKTU – analýza a desatero
9.8.2022

Desatero udržitelného cestovního ruchu návštěvníků NP ČŠ

 

1. Buďte in – Nechte auto doma. Raději pěšky než autobusem. Raději autobusem než autem. Raději oběd v restauraci než hromada plastových obalů od nápojů a baget.

2. Respektuj rozdílnou intenzitu ochrany přírody v území. S tím souvisí i to, kam a kdy se smí či nesmí. Říkáme tomu klidová území a má to své důvody.

3. Vnímej zdejší krajinu všemi smysly, prožívej a zažívej. Tady a teď. To do mobilu a na sociální sítě nedostaneš. Z toho jsou jen placaté obrázky.

4. Dodržuj omezení ve prospěch přirozených přírodních procesů v lese. Pokud se někam nesmí, tak to má vždy dobrý důvod. Mohlo by ti jít i o život.

5. Nepoškozuj to, co je zde chráněno. Vždyť kvůli tomu jsi sem přijel. A nejen ty.

6. Pozoruj, co se zde děje, jaké procesy utvářely zdejší krajinu a jaké cykly a procesy probíhají ve zdejší přírodě. Neztěžuj jí to. Buď ohleduplný vůči přírodě a zvlášť vůči živočichům.

7. Vzdělávej se, pokus se o navštíveném území dozvědět co nejvíce, sežeň si informace od strážců či v informačních centrech. Ale knížky, letáčky i webové stránky jsou taky fajn.

8. Zapoj se do ochrany zdejší přírody a krajiny. Jak? Zeptej se strážců a v informačních centrech.

9. Podporuj místní producenty a výrobce. To oni spoluutvářejí jedinečnost území - a to s výrazným využitím místních zdrojů.

10. Přemýšlej o místech, která jsi navštívil. Máš nějaký zajímavý nápad nebo postřeh? Poděl se o něj s námi.

Poznámka: výběr byl učiněn s ohledem na cílovou skupinu, tedy děti a mládež. Autor si uvědomuje, že by bylo dobré komunikovat i další témata, nicméně ta jsou pro cílovou skupinu buď těžko uchopitelná, nebo zcela nezajímavá.