Desatero udržitelného cestovního ruchu v NPČŠ
29.11.2021

Analýza podkladových materiálů, výběr principů pro zpracování -

Následující text je východiskem pro zpracování tiskoviny "Desatero udržitelného cestovního ruchu v Národním parku České Švýcarsko – tištěný komiks pro IC Region Národního parku České Švýcarsko, okres Děčín, Ústecký kraj".

Analýze ke stažení ZDE

 

Desatero udržitelného cestovního ruchu návštěvníků NP ČŠ

1. Nepoškozuj to, co je zde chráněno. Vždyť kvůli tomu jsi sem přijel. A nejen ty.

2. Pozoruj, co se zde děje, jaké procesy utvářely zdejší krajinu a jaké cykly a procesy probíhají ve zdejší přírodě. Neztěžuj jí to. Buď ohleduplný vůči přírodě a zvlášť vůči živočichům.

3. Zapoj se do ochrany zdejší přírody a krajiny. Jak? Zeptej se strážců a v informačních centrech.

4. Respektuj různou intenzitu ochrany přírody v území. S tím souvisí i to, co se kde smí či nesmí. Říkáme tomu zonace území a má to své důvody.

5. Vzdělávej se, pokus se o navštíveném území dozvědět co nejvíce, sežeň si informace od strážců či v informačních centrech. Ale wikipedie je taky fajn.

6. Buď in. Raději pěšky než autobusem. Raději autobusem než autem. Raději oběd v restauraci než hromada plastových obalů od nápojů a baget.

7. Vnímej zdejší krajinu všemi smysly, prožívej a zažívej. Tady a teď. To do mobilu a na sociální sítě nedostaneš. Z toho jsou jen placaté obrázky.

8. Podporuj místní producenty a výrobce. To oni spoluutvářejí jedinečnost území - a to s výrazným využitím místních zdrojů.

9. Dodržuj omezení v území. Pokud se někam nesmí, tak to má vždy dobrý důvod. Mohlo by ti jít i o život.

10. Přemýšlej o místech, která jsi navštívil. Máš nějaký zajímavý nápad nebo postřeh? Poděl se o něj s námi.

Poznámka: výběr byl učiněn s ohledem na cílovou skupinu, tedy děti a mládež. Autor si uvědomuje, že by bylo dobré komunikovat i další témata, nicméně ta jsou pro cílovou skupinu buď těžko uchopitelná, nebo zcela nezajímavá.