Liberační balíček III.
9.6.2020
Informace pro OSVČ podání přehledu a odpuštění záloh
1.7.2020
Liberační balíček III.
9.6.2020
Informace pro OSVČ podání přehledu a odpuštění záloh
1.7.2020


 


ANTIVIRUS - program na podporu zaměstnanosti

Stát prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzuje firmám vyplacené mzdové prostředky. Výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48 400 Kč,- Kč) a zavisí na důvodech, pro které museli postavit zaměstnance na překážku v práci. Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad práce o příspěvek ve dvou režimech:

Režim A:

- v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku;
- v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy;

Režim B:

- Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
- Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
- Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku
https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

Režim C: nyní v přípravě

- Odpuštění plateb odvodů za sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců. Návrh zákona o sociálním pojištění promíjí tu část pojistného na sociální zabezpečení, které platí zaměstnavatelé. Celkově jde o 24,8 % z úhrnu příjmů jejich zaměstnanců za měsíce červen, červenec a srpen. Zaměstnavatelé nebudou předkládat žádost, ale v měsíčním výkazu pouze oznámí OSSZ snížení vyměřovacího základu a zaplatí snížené pojistné.


První podmínkou je, že zaměstnávají nejvýše 50 zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění. Počet zaměstnanců se zjišťuje k poslednímu dni v měsíci březnu.

Druhou podmínkou je, že zaměstnavatel nepropustí více než 10 % zaměstnanců a zároveň udrží 90 % objemu mezd jako v březnu 2020. Zaměstnavatel také musí pro získání nároku na prominutí pojistného zaplatit včas pojistné za zaměstnance a nemůže čerpat v příslušném kalendářním měsíci prostředky z programu Antivirus v režimu B, tedy překážek v práci na straně zaměstnavatele.
- Tento program bude projednávat ještě Senát.