Dotace z IROP pomohou ve Šluknovském výběžku
30.1.2020
Turistický festival s muzikou!
13.2.2020
Dotace z IROP pomohou ve Šluknovském výběžku
30.1.2020
Turistický festival s muzikou!
13.2.2020

Aktuality


 Asistent pedagoga a jeho spolupráce s učitelem

Dva běhy dvoudenního akreditovaného semináře s tímto názvem pořádá  MAS Český sever v rámci projektu MAP II ve spolupráci s Nová škola, o.p.s. pro čtyři desítky účastníků. Obsahem je vhodné nastavení spolupráce asistenta pedagoga a učitele, aby bylo vzdělávání efektivnější. Lektor PhDr. Zbyněk Němec, PhD. provedl učitele a asistenty pedagogů prvním dnem kurzu. Pokračujeme březnovými termíny.

Konkrétní kazuistiky s vazbou na legislativu probírali účastníci dvoudenního semináře Asistent pedagoga a jeho spolupráce s učitelem, který se pro velký zájem konal ve dvou bězích, v Městské knihovně ve Varnsdorfu ve dnech 10. a 11.2.2020.

Asistenty pedagogů najdete v České republice hrubým odhadem skoro v každé druhé třídě. U veřejnosti možná dochází k částečnému nepochopení jeho úlohy ve třídě. Asistent pedagoga  primárně poskytuje podporu učiteli při vzdělávání žáka či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Asistent pedagoga pracuje podle potřeby s žáky třídy, oddělení nebo studijní skupiny podle pokynů jiného pedagogického pracovníka a ve spolupráci s ním. Takto to stanoví vyhláška. Praktickým cílem a záměrem je, aby učitel měl více času na práci s žáky či konkrétním žákem, asistent pedagoga proto po dohodě s učitelem plní méně kvalifikované úkoly (koneckonců nemusí mít pedagogické vzdělání a asistentů pedagogů s vysokoškolským vzděláním je 17%).

Základní rolí asistenta pedagoga  je tedy podpořit učitele tak, aby sám učitel získal více času a prostoru pro individuální pedagogickou práci s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami. Zásadní je spolupráce asistenta pedagoga a učitele a jejich vhodné nastavení rozdělení kompetencí v rámci vzdělávání.

Semináře budou pokračovat v březnových termínech pod vedením Mgr. Kateřiny Bártové. Tématem budou praktické otázky práce asistentů pedagoga v prostředí konkrétní školy, v podpoře konkrétního pedagoga a při práci s konkrétními žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Účastníci  dostali na příští setkání domácí úkol.

Zadání samostatné práce:

  • Sledovat vztah AP-U, práce AP s žákem se SVP, komunikaci AP s rodiči žáka, komunikace AP s ostatními učiteli
  • Přinést – popis dvou situací z praxe: A) příklad dobré praxe – co se povedlo, zdařilo, z čeho jste měli dobrý pocit; B) příklad situace, u které si nejste jistí s jejím řešením, kterou byste chtěli rozebrat

Semináře uspořádal MAS ČESKÝ SEVER v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704.