Rozvoje území Českého Švýcarska po ničivém požáru
24.11.2022
DOTAČNÍ ZPRAVODAJ
5.12.2022
Rozvoje území Českého Švýcarska po ničivém požáru
24.11.2022
DOTAČNÍ ZPRAVODAJ
5.12.2022

BROZURA_MUZEA_final Aktuality


 


ČESKÁ A NĚMECKÁ MUZEA NA HRANICÍCH

 

 

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÝCH A NĚMECKÝCH MUZEÍ

Již od roku 2000 se pravidelně setkávají zástupci muzeí z česko-německého pohraničí. Utvořili pracovní skupinu, která je součástí tří partnerských spolků - na německé straně se jedná o Spolek pro rozvoj hraničního regionu „Horní Mandava/ prameny Sprévy“, na české straně Kruh přátel muzea Varnsdorf a Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska z Lipové. Během více než dvaceti let společné spolupráce se uskutečnilo více než devadesát společných setkání.

Pracovní skupina má okolo dvaceti zástupců muzeí. Pravidelně se setkávají, vždy střídavě na obou stranách hranice. Hlavní náplní těchto jednání jsou kromě informací o jednotlivých muzeích a připravovaných výstavách také pozvání na nejrůznější kulturní akce. Společně také připravují a realizují malé příhraniční projekty. Pracovní skupina českých a německých muzeí se významně podílí na pravidelném vydávání česko-německého almanachu vlastivědných příspěvků Mandava/Mandau, který se váže k regionu Šluknovska a přilehlých německých obcí. K jeho vydání dochází zhruba jednou za pět let.

Společným cílem pracovní skupiny českých a německých muzeí je prezentovat muzea podél hranice, přispět k lepšímu porozumění obyvatelstva a propojit turisticky atraktivní oblasti pro návštěvníky.

 BROŽURA KE STAŽENÍ ZDE

Tato brožura vznikla díky projektu Podpora komunitního života na venkově 2022, který podpořila MAS Český sever a Ústecký kraj.

 

 

 

 

 

 

 

 

.