Dotační zpravodaj pro obce a podniky
5.6.2024
Podpořené projekty z výzvy Podpora komunitního života
20.6.2024
Dotační zpravodaj pro obce a podniky
5.6.2024
Podpořené projekty z výzvy Podpora komunitního života
20.6.2024

Aktuality


 


Bydlení: možné přístupy a dotační příležitosti

 

Pořádáme seminář na téma Bydlení: možné přístupy a dotační příležitosti. Bydlení je tématem aktuálním, ať jako základní potřeba občanů, nedostatečné kapacity nájemního bydlení, sociální právo nebo povinnost či příležitost obcí v připravovaném zákoně o podpoře bydlení. Ve 2 hodinách získáte nejen přehled o dotačních příležitostech na podporu nájemního bydlení a dalších projektů samospráv, ale i inspirativní příklady komplexního přístupu samosprávy z Děčína a České Kamenice.  A navíc přidáváme zkušenosti z rumburského kontaktního místa pro bydlení.

KDY: pátek 21 .6.2024 od 9 do 11 hodin

KDE: MAS Český sever, Národní 486, Varnsdorf, zasedací místnost 1. patro

 Program:

  • 9.00 – 9.05 Úvodní přivítání Lenka Petráková MAS Český sever
  • 9.05 - 9.25 Podpora nájemního bydlení: finanční možnosti z národních programů a NPO – Marek Hartych Regionální centrum pro podporu dostupného nájemního bydlení ÚnL (RRA ÚK)
  • 9.25 – 9.50 Přístup města k bydlení ve spolupráci s architekty – příklad z České Kamenice a z dalších severočeských obcí – Jan Papajanovský, starosta Česká Kamenice, Jan Mach, Mjölk architekti
  • 9:50 -10:10 Koncepce bydlení statutárního města Děčín 2024–2044 - Anna Lehká, náměstek primátora města pro sociální problematiku a životní prostředí, Petra Viktora, koordinátorka pro sociální věci, bezpečnost a školství, město Děčín
  • 10.10 - 10.25 Kontaktní místo pro bydlení - Jiří Pimpara, místostarosta Rumburk
  • 10.25 - 10:45 Možnosti financování pro infrastrukturní projekty obcí – Pavel Bartoň Národní rozvojová banka
  • 10:45 -11:00 Diskuse a ukončení

Přihlaste se prosím k účasti zde.

Děkujeme všem řečníkům za ochotu vystoupit, předávat informace a sdílet zkušenosti.