Oznámení o změně výzvy č. 9 v rámci IROP
4.11.2021
Dotační program Obchůdek 2021+
10.11.2021
Oznámení o změně výzvy č. 9 v rámci IROP
4.11.2021
Dotační program Obchůdek 2021+
10.11.2021

Aktuality


 


Přehled čerpání dotací jednotlivými obcemi na území MAS Český sever v období 2014 - 2021

Na území MAS Český sever je celkem 41 obcí  a měst.  Během uplynulého dotačního období 2014 – 2021 řada  měst a obcí velmi intenzívně dokázala čerpat finanční prostředky z dotací, které administrovala MAS Český sever.

Jednalo se o dotační peníze, které se v obcích investovaly do rozvoje místní infrastruktury – výstavba chodníků, cyklotras, oprava a modernizace škol, úpravy zeleně v obcích, podpora komunitního života v obcích, zkvalitňování podmínek pro život obyvatel - podpora projektů v sociální oblasti, vzdělávání a podpora rozvoje učitelů a žáků ve školách apod.

 Mezi nejaktivnější města, která úspěšně a výrazně čerpala dotační prostředky, patří:

Varnsdorf, Šluknov, Rumburk, Krásná Lípa, Česká Kamenice, Jiříkov, Dolní Poustevna, Chřibská a Kamenický Šenov.

Nejaktivnější obce:

Dolní Podluží, Horní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště, Staré Křečany, Mikulášovice, Kytlice, Srbská Kamenice a Prysk.

Upřímně věříme a připravujeme vše proto, aby se v nadcházejícím dotačním období 2022 -2027 zapojilo do čerpání dotací přes MAS Český sever i celá řada dalších obcí.

 Minulý týden proběhlo v Doubici setkání zástupců obcí z celého území, kde se diskutovalo, jak a kam nasměrovat dotační finanční prostředky, aby to mělo smysl a užitek pro všechny města  i malé obce v regionu.

Seznam obcí na území MAS Český sever:

Arnoltice Bynovec Česká Kamenice Dolní Podluží Dolní Poustevna Doubice Horní Podluží Hřensko Huntířov Chřibská Janov Janská Jetřichovice Jiřetín p. J. Jiříkov Kámen Kamenický Šenov Krásná Lípa Kunratice Kytlice Labská Stráň Lipová Lobendava Ludvíkovice Mikulášovice Nový Oldřichov Okrouhlá Prysk Rumburk Růžová Rybniště Skalice Slunečná Srbská Kamenice Staré Křečany Svor Šluknov Varnsdorf

Operační programy v období 2014 - 2021:

 IROP – Integrovaný regionální operační program

OPZ – Operační program Zaměstnanost

OPŽP – Operační program Životní prostředí

PRV - Program rozvoje venkova

MAP II – Místní akční plán

OP VVV Šablony – Animace škol – Šablony

Podpora Komunitního život na venkově

Projekty spolupráce