Učení venku děti baví
24.9.2019
Znáte školní farmářské trhy?
30.10.2019
Učení venku děti baví
24.9.2019
Znáte školní farmářské trhy?
30.10.2019

Aktuality


 Čertovské hudební dovádění

Jak spojit rytmus, pohyb a čtení či počítání v mikulášských a vánočních představeních dětí ukáže skvělá profesorka Eva Jenčková. Dva semináře pro učitele a vychovatele proběhnou 6.11.2019 v ZUŠ Varnsdorf -  dopolední a odpolední.

Hudebně vzdělávací dílny určené zejména pro pedagogy MŠ, ZŠ 1. stupně a vychovatelky školských zařízení jsou organizovány ve spolupráci se vzdělávací institucí Tandem a proběhnou pod vedením Prof. PhDr. Evy Jenčkové, CSc., významné české hudební pedagožky, muzikoložky a profesorky pro obor hudební teorie a pedagogika.

Hudebně vzdělávací akce Čertovské dovádění – Vánoční hudební nadílkanabídne metodickou inspi­raci k zážitkové práci v hudební výchově na téma čerti – Mikuláš – Vánoce. Výchozím materiálem budou říkadla, rozpočítadla, pohybové hry, popěvky a veselé písničky o čertech ve spojení s pohybem a „pekelnou muzikou“.  K vánoční atmosféře přispěje scénické provedení koled, vánočních písní, veršů i vánoční pohádky s využitím ozvučených předmětů, hu­debních nástro­jů, pohybových a tanečních her. Součástí vzdělávací akce bude metodika veřejného vystoupení, zaměřená na přípra­vu programu Mikulášské nebo Vánoční besídky. K dispozici bude i nabídka dřevěného rytmického instrumentáře, tematických publikací z edice Hud­ba v sou­časné škole a metodických CD k zakoupení. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování této vzdělávací akce.

Vzdělávací akce je pro účastníky zdarma, náklady jsou hrazeny z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704. Projekt realizuje MAS ČESKÝ SEVER, z.s.

Zbývá několik posledních míst na dopolední seminář - máte-li zájem, neotálejte a přihlašte se e-mailem na svobodova@masceskysever.cz