Nová turistická stezka Dolní Poustevna – Gerstenberg – Unger
26.1.2016
Staňte se vandrovníky po Tolštejnském panství!
2.2.2016
Nová turistická stezka Dolní Poustevna – Gerstenberg – Unger
26.1.2016
Staňte se vandrovníky po Tolštejnském panství!
2.2.2016

Aktuality


 


„ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®“

O.p.s. České Švýcarsko přijmá až do poloviny března tohoto roku žádosti o získání značkyČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produktna regionální výrobky a zážitky.

Již 6 let je České Švýcarsko o.p.s. koordinátorem regionální značky „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®“. Značka patří do Asociace regionálních značek a je udělována nejen v Českém Švýcarsku a na Šluknovsku (ve spolupráci s MAS Český sever, z. s.), ale také na území Saského Švýcarska. Po celé republice pak naleznete dalších 25 regionů s podobným značením, které jsou zastřešovány Asociací regionálních značek.

V našem regionu je již certifikováno 31 produktů a 9 zážitků. Certifikát platí na dva roky a opravňuje výrobce k užívání značky „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®“ na všech certifikovaných produktech i propagačních materiálech.

Od roku 2014 probíhá nově i certifikace „Zážitků“. „Zážitkem“ se pro účely těchto certifikačních kritérií rozumí služby v cestovním ruchu (mimo stravovacích a ubytovacích služeb), vázané na konkrétní lokalitu nebo tradiční akci. Certifikát obdržely např. Loretánské slavnosti v Rumburku, Nožířské slavnosti a Velikonoční jízda z Mikulášovic, dětské prohlídky na děčínském zámku, pochody Skalními hrádky Labských pískovců pořádané Klubem českých turistů z Krásné Lípy nebo  Tolštejnské slavnosti z Jiřetína pod Jedlovou a Bylinkové zážitky z Českého Švýcarska, realizované Irenou Kubicovou z Kamenné Horky.

Cílem značky je přispět k rozvoji místní ekonomiky a udržitelnému cestovnímu ruchu, ale také pomoci výrobcům a provozovatelům v jejich snažení. Značka garantuje původ výrobku v regionu a kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí. Uděluje se výrobkům, které mají v regionu dlouholetou tradici (např. nože z Mikova, čokolády z děčínské firmy Jordan & Timaeus, přírodní kosmetika z Nobilis Tilia či Eone) nebo jsou převážně z místních surovin (např. dřevěné spony od Karla Kříže, včelí med od Stanislava Kuby z Brtníků nebo Štěpánky Dlouhé z Varnsdorfu, kozí sýry z farmy manželů Malinových v Dolní Vísce).  

Posuzuje se i podíl ruční práce, jedinečnost ve vztahu k regionu a výjimečné vlastnosti produktu. Mezi regionálními produkty naleznete proto i tkané výrobky z chráněné dílny Markétka ze Šluknova, vinuté perle, keramiku, plstěné kabelky a doplňky, dřevěné hračky nebo také místní pivo.

Výrobcům značka umožňuje větší propagaci jejich výrobků a otevírá nové možnosti prezentace a prodeje např. na regionálních trzích. Základním nástrojem propagace jsou společné webové stránky všech certifikovaných produktů www.regionalni-znacky.cz.

Koordinátor značky dále propaguje certifikované výrobce prodejem certifikovaných výrobků na svých informačních střediscích, na akcích pro veřejnost, webových stránkách a vydáváním propagačních materiálů a katalogů.

Certifikace probíhá jednou až dvakrát ročně, podle množství přihlášených žadatelů. Nejbližší zasedání certifikační komise proběhne v polovině dubna 2016.

Podrobné informace pro zájemce o udělení značky včetně žádostí o značku, zásad jejího udělování a užívání a certifikačních kritérií jsou k dispozici na http://www.regionalni-znacky.cz/ceskosaske-svycarsko, případně je možné žádost vyzvednout osobně nebo požádat o zaslání v obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko.

Vyplněnou žádost včetně povinných příloh lze posílat do poloviny března na adresu obecně prospěšné společnosti. K jednání Certifikační komise je nutné dodat i vzorky posuzovaných produktů (není-li to technicky možné, je potřeba s koordinátorem značky dohodnout jiný způsob prezentace a hodnocení). Osobní představení výrobků žadateli o značku je vítáno.

Podrobnosti k certifikaci zážitků a kritéria hodnocení jsou na webových stránkách ARZ či České Švýcarsko o.p.s.

 

Kontaktní osoba pro sběr žádostí a certifikační proces:

České Švýcarsko o.p.s.
Ing. Jarmila Judová

E-mail: jarmila.judova@ceskesvycarsko.cz
Tel.: +420 775 552 790

Křinické nám. 1161/10, 407 46 Krásná Lípa

www.ceskesvycarsko.cz

V případě jakýkoliv dotazů nás kontaktujte na uvedeném telefonním čísle či e-mailové adrese. Věříme, že značka „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®“ přispěje k propagaci a podpoře Vaší kvalitní práce a současně i k rozvoji našeho regionu.