Obnova křížových cest Šluknovska
11.4.2018
Tolštejnské slavnosti letos již po osmnácté!
1.8.2018

Aktuality


 


Činnost MAS Český sever podpořil Liberecký kraj

Liberecký kraj uzavřel dne 6. června 2018 s MAS Český sever, z. s. smlouvu č. 02-OLP/2076/2018 o poskytnutí účelové dotace ze svého rozpočtu na projekt „Podpora činnosti MAS“.

Finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč budou použity na podporu činností pro obce z území MAS, které sídlí v Libereckém kraji. V rámci projektu bude poskytováno poradenství v oblasti dotací mimo realizaci SCLLD (komunitně vedený místní rozvoj). Realizace projektu bude ukončena do 31. 12. 2018.

 

Kancelář MAS Český sever, z. s.,
Varnsdorf, 18. 6. 2018