Obnova křížových cest Šluknovska
11.4.2018
Tolštejnské slavnosti letos již po osmnácté!
1.8.2018
Obnova křížových cest Šluknovska
11.4.2018
Tolštejnské slavnosti letos již po osmnácté!
1.8.2018

Aktuality


 


Činnost MAS Český sever podpořil Liberecký kraj

Liberecký kraj uzavřel dne 6. června 2018 s MAS Český sever, z. s. smlouvu č. 02-OLP/2076/2018 o poskytnutí účelové dotace ze svého rozpočtu na projekt „Podpora činnosti MAS“.

Finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč budou použity na podporu činností pro obce z území MAS, které sídlí v Libereckém kraji. V rámci projektu bude poskytováno poradenství v oblasti dotací mimo realizaci SCLLD (komunitně vedený místní rozvoj). Realizace projektu bude ukončena do 31. 12. 2018.

 

Kancelář MAS Český sever, z. s.,
Varnsdorf, 18. 6. 2018