Hudební vzdělávací dílny
9.4.2019
V národním parku to žije školními exkurzemi
7.5.2019

Aktuality


 


Činnost MAS Český sever podpořil Liberecký kraj

Liberecký kraj uzavřel dne 8. dubna 2019 s MAS Český sever, z. s. smlouvu č. OLP/669/2019 o poskytnutí účelové dotace ze svého rozpočtu na projekt „Podpora činnosti MAS“.

Finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč budou použity na podporu činností pro obce z území MAS, které sídlí v Libereckém kraji. V rámci projektu bude poskytováno poradenství v oblasti dotací mimo realizaci SCLLD (komunitně vedený místní rozvoj). Realizace projektu bude ukončena do 31. 12. 2019.

Kancelář MAS Český sever, z. s.,
Varnsdorf, 15. 4. 2019