Kostka Krásná Lípa, p. o. vypisuje výběrové řízení
2.11.2016
JEŽÍŠKOVÁNÍ aneb bojkot červeného dědka
29.11.2016

Aktuality


 


Činnost MAS Český sever podpořil Liberecký kraj

Liberecký kraj uzavřel s MAS Český sever, z. s. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace ze svého rozpočtu č. OLP/4703/2016. Finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč budou použity na realizaci projektu s názvem Podpora činnosti MAS.

 

Tisková zpráva MAS Český sever, z. s.
Varnsdorf, 7. listopadu 2016

Liberecký kraj uzavřel dne 3. 11. 2016 s Místní akční skupinou Český sever, z. s. smlouvu č. OLP/4703/2016 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje. Finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč budou použity na realizaci projektu s názvem Podpora činnosti MAS. Budou podpořeny činnosti pro obce z území MAS sídlící v Libereckém kraji; v rámci projektu bude poskytováno poradenství v oblasti dotací mimo realizaci SCLLD (komunitně vedený místní rozvoj). Realizace projektu bude ukončena do 31. 12. 2016.

 

Kancelář MAS Český sever, z, s.

www.masceskysever.cz