Podpora začínajících podnikatelů v ÚK
6.1.2020
Veletrh cestovního ruchu v České Kamenici
22.1.2020
Podpora začínajících podnikatelů v ÚK
6.1.2020
Veletrh cestovního ruchu v České Kamenici
22.1.2020

Aktuality


 Co se mění v legislativě pro školy

Ve čtvrtek 16.1.2020 se semináře ke změnám legislativy, které dopadají na fungování škol, zúčastnilo 43 vedoucích zaměstnanců a zástupců  základních a mateřských škol z našeho regionu. Mezi změnami školského zákona, zákoníku práce stojí školy před zásadní reformou financování.

Ředitelé a ředitelky škol nejsou jen vedoucími pedagogickými pracovníky. S ředitelováním se musí stát odborníky na rekonstrukci a opravy školy, personalistiku a účetnictví, vytápění, zdravou stravu, pokud vedou i školní jídelnu, a tím výčet zpravidla nekončí.

Lektoři Mgr. Pavel Zeman a Mgr. Radka Šlégrová přiblížili nejen legislativní změny, ale především konkrétní příklady. Na co si dát pozor, jak se vyrovnat s bláboly v předpisech a nepřestnostmi. Změny legislativy se týkají jak reformy odměňování, možností zřízení přípravné třídy, stanovení maximálního počtu hodin zapojení asistentů pedagogů, tak především změny financování PHmax. Pro ZŠ a MŠ zajišťuje rozpis státních prostředků MŠMT, pro další subjekty (školní družiny, DDM atp.) je stanoven krajem (normativy pro příslušný kalendářní rok).

Čeští legislativci jsou „plodní“, a tak není jasné, zda v průběhu školního roku nedojde ke změnám. Takové změny a právní nejistota představuje značnou komplikaci pro běžné fungování školy. Učitele a asistenty je třeba hledat s mnohaměsíčním předstihem, aby byl školní rok zajištěn. Bez jasných pravidel pro jejich odměňování, bez znalosti výše rozpočtových prostředků lze jen obtížně zajistit výuku personálně.

Seminář uspořádal MAS ČESKÝ SEVER v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704.