Přímá podpora OSVČ
20.5.2020
Program rozvoje venkova – Výzva č. 6
21.5.2020
Přímá podpora OSVČ
20.5.2020
Program rozvoje venkova – Výzva č. 6
21.5.2020


 


COVID 3

Vláda dne 18.5.2020 schválila program COVID III na podporu živnostníků a firem do 500 zaměstnanců. Cílem programu je podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

 

Podmínky:

  • až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců
  • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců
  • maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč
  • doba ručení max. 3 roky

 

Podmínky přijatelnosti:
Transakce musí plnit následující kritéria:
  1. bude realizována na území České republiky, včetně hl.m. Prahy,
  2. nepředpokládá získání jiné veřejné podpory, podpory de minimis na stejný zaručovaný úvěr a zaručovaný úvěr nesmí být podpořen z přímo řízeného nástroje Evropské unie,
  3. nebyla podpořena v programu COVID Plus (pozn. program, který spravuje EGAP).
Podpora je poskytována formou ručení ČMZRB spolupracující bance za portfolio transakcí konečných příjemců. Podnikatel o podporu žádá formou žádosti o úvěr u spolupracující banky, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení pro Program COVID III (pozn.: podnikatelé mohou zahájit jednání o úvěru se svou bankou již nyní). 
 

Více informací na webu ČMZRB zde:  
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/

Zdroj: Asociace malých a středních podnikatelů v ČR