Pomoc od státu pro PODNIKATELE
20.10.2020
ANTIVIRUS A + B
27.10.2020
Pomoc od státu pro PODNIKATELE
20.10.2020
ANTIVIRUS A + B
27.10.2020


 


COVID –KUTURA - VÝZVA 2

Termíny k podání spuštění příjmu žádostí k jednotlivých částí podpory v rámci výzvy č. 2 k programu COVID – KULTURA:

 1. Žádosti o podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře, bude možné podávat od 22. října 2020, 9:00 hodin do 23. listopadu 2020, 18:00 hod. on-line, prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.
 2. Žádosti o jednorázovou podporu pro OSVČ v oblasti uměleckých a umělecko-technických profesí, bude možné podávat od 23. října 2020, 9:00 hodin do 24. listopadu 2020, 18:00 hod. on-line, prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.

Kdo může o podporu požádat?

a) O podporu určenou subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře mohou požádat:

 • podnikatelské subjekty, které mají jako svou hlavní činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních, divadelních programů, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts včetně těch, kteří mají podnikání jako vedlejší hospodářskou činnost;
  • individuální umělci; 
  • subjekty:
   • pořadatelé hudebních produkcí a festivalů;
   • pořadatelé výtvarných, divadelních či tanečních festivalů, představení a přehlídek;
   • hudební kluby, jejichž hlavní funkcí je autorská živá hudební produkce, vytváření hudebního programu, dramaturgie (tj. provozování hudebního programu je jejich hlavní činností);
   • technické firmy a další ekonomické subjekty zajišťující kulturní akce a svou činností zabezpečují kulturní služby veřejnosti (poskytující služby, techniku, prostory pro kulturní program ap. - dle tohoto programu);
   • umělecká tělesa, tj. umělecké soubory, hudební tělesa či orchestry;
   • pořadatelé cirkusů a nového cirkusu;
   • umělecko-manažerské agentury, které zprostředkovávají či organizují kulturní program;
   • galerie a muzea na organizaci a pořádání jednorázových kulturních akcí;
   • divadla,
   • nevládní neziskové organizace, které vykonávají vedlejší hospodářskou činnost v oblasti kultury (z.s., o.p.s., z.ú.).

b) O jednorázovou podpora pro OSVČ v oblasti kultury mohou požádat

 • umělecké profese v oboru hudba, divadlo, tanec:
  • výkonní umělci (zejména herci, hudebníci, tanečníci, zpěváci, akrobati, profesionální interpreti)
  • odborné technické profese, které se podílejí na realizaci představení živé kulturní produkce (zejména zvukoví mistři, lightdesignéři)

Jedná se o subjekty, které byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády výrazně limitovány ve svém provozu či dané kulturní akce byly zrušeny či přesunuty.

VÍCE INFO ZDE

 

---------------------------------------------

COVID KULTURA 1

O podporu podnikatelů v kontextu s kulturními akcemi, které se kvůli COVID-19 musely zrušit, bude možné on-line žádat od 18. 8. do 18. 9. 2020. Podpora poskytnutá MPO může příjemci pokrýt až 50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce dle níže uvedených specifik. Maximální výše dotace na jeden podnikatelský subjekt je 5 mil. Kč. Speciální dotační program COVID – Kultura připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem kultury (MK) v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru.

Oprávněnými žadateli jsou:

 • podnikatelské subjekty, které mají jako svou hlavní činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních a divadelních projektů, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts;
 • individuální umělci;
 • podnikatelské subjekty:
  • pořadatelé filmových festivalů;
  • pořadatelé hudebních festivalů;
  •  pořadatelé výtvarných, divadelních či tanečních festivalů a přehlídek;
  • hudební kluby – provozovny, jejichž hlavní funkcí je autorská živá hudební produkce a vytváření hudebního programu, dramaturgie, propagace a provozování hudebního programu je jejich hlavní činností;
  • technické firmy a podnikatelské subjekty zajišťující akce v rámci kulturní služby veřejnosti (poskytující služby či prostory pro kulturní akce dle Programu);
  • umělecká tělesa, tj. umělecké soubory, hudební tělesa či orchestry;
  • pořadatelé cirkusů a nového cirkusu;
  • umělecko-manažerské agentury, které jsou hlavními pořadateli kulturní akce;
  • galerie a muzea;
  • divadla.

Výzva ke COVID-Kultura byla 11. 8. 2020 zveřejněna na webu MPO a více informací naleznete zde: https://www.mpo.cz/kultura.