Přehled KOMPENZAČNÍ BONUSY
25.1.2021
Seminář přední české psycholožky Dr. Lidmily Pekařové
28.1.2021
Přehled KOMPENZAČNÍ BONUSY
25.1.2021
Seminář přední české psycholožky Dr. Lidmily Pekařové
28.1.2021


 


COVID UBYTOVÁNÍ 2

Základní parametry:

  • rozhodné období, za které se bude žádat je od 22.10.2020 do 21.1.2021 ( 78 dní )
  • nezapočítává se období, kdy mohla ubytovací zařízení být otevřena ( od 3.12. – 17.12.2020 )
  • výše dotace je na pokoj/den – ( výše dle třídy a jarního schématu )
  • třída ubytovacího zařízení se bude deklarovat výkazem ČSÚ – hlášením o hostech v HUZ nebo certifikátem Oficiální klasifikace. Pokud žadatel není schopen deklarovat ani jedno z uvedeného, řídí se postupem popsaným v bodě 8.3.1. písm.c výzvy (tzn. vyplníte čestné prohlášení)
  • žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti o dotaci závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům a zdravotním pojišťovnám.
  • kompenzační bonus  dle zákona 461/2020 se od dotace odečítá
  • dotace se snižuje v případě sezónních provozů ubytovacích zařízení v rozhodném období
  • program je schválen v Dočasným rámci 3.1., na který se vztahuje max.limit čerpání všech programů z tohoto rámce 800tis  Euro
  • žádosti bude spravovat Státní fond podpory investic, příjem žádostí bude spuštěn 1.2.2021 https://zadosti.sfpi.cz/

Text výzvy zde  (v Dokumentech): https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani-ii-huz

Program bude rozšířen o tzv.individuální ubytovací zařízení – tzn. o dotaci si budou moci žádat i poskytovatelé např.ubytování v soukromí, apartmánů, rekreačních objektů sloužící k přechodnému ubytování turistů ( netýká se bytů v bytových domech ). Případné dotazy k dotacím na tyto kategorie směřujte přímo na MMR.

Zdroj:

ING.KLÁRA STÁREK ZACHARIÁŠOVÁ, GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ  AHR ČR, Revoluční 13, 110 00 Praha 1, TEL.:   + 420 236 042 387, GSM: + 420 774 345 454, email: zachariasova@ahrcr.cz, www.ahrcr.cz