Dotace na výsadbu stromů a pitnou vodu
15.3.2021
Webinář Práce s dětmi při distanční výuce MŠ
16.3.2021
Dotace na výsadbu stromů a pitnou vodu
15.3.2021
Webinář Práce s dětmi při distanční výuce MŠ
16.3.2021

Aktuality


 Dálkově se učí i učitelé

Uzavření mateřských škol dalo šanci pedagogům věnovat čas osobnímu vzdělávání. V březnu jsme pro ně uspořádaly online semináře s Dr. Pekařovou a Mgr. Bednářovou. Dvoudenní online seminář pod vedením Mgr. Bednářové byl věnován tématu Pedagogická diagnostika a stimulace vývoje dítěte předškolního věku. 

Pedagogická diagnostika probíhá v mateřských školách podle Rámcových vzdělávacích programů MŠMT. Veřejnost o tom spíše neví a rodiče často vnímají diagnostiku jako zkoumání či nálepkování dětí. Diagnostika ale není cílem, je prostředkem k poznání dítěte, úrovně vývoje jednotlivých schopností, dovedností a vědomostí. V pedagogické praxi se musí stát východiskem a součástí edukace, stimulace, intervence. Online seminář poskytl základní východiska pro posouzení aktuálních schopností a dovedností dítěte ve všech potřebných oblastech, včetně návazných informací o vývojových souvislostech a principu stimulace funkcí u dítěte ve věku od 3 do 7 let. 

Účast na online seminářích je zdarma, náklady jsou hrazeny z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704.