Semináře o změnách ve školské legislativě
8.1.2019
Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji
10.1.2019
Semináře o změnách ve školské legislativě
8.1.2019
Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji
10.1.2019

Aktuality


 


Diskuzní tematické setkání

 

Společné vzdělávání na území ORP Rumburk a ORP Varnsdorf a možnosti dalšího rozvoje v regionu, to jsou témata diskuzního tematického setkání, které se uskuteční v úterý 15. ledna 2019 od 15 do 17 hodin v zasedací místnosti MAS Český sever, Národní 486. 

 

Program:

  • 14.45 - 15.00 h: registrace účastníků
  • 15.00 - 16.00 h: přednáškový blok s příklady dobré praxe (možnosti spolupráce s ASZ, využití metod a postupů mediace, prevence školní neúspěšnosti u žáků ze sociálně nepodnětného prostředí, práce s talentovanými dětmi, podpora dětí na vstup do MŠ a ZŠ
  • 16.00 - 16.10 h: přestávka
  • 16.10 - 17.00 h: diskusní blok

 

Setkání je pořádané v rámci Místního akčního plánu vzdělávání II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk, č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP VVV. Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II.

 

Kontakt:

Mgr. Lenka Svobodová, koordinátor aktivit projektu a implementace MAP

MAS Český sever, z. s.

e-mail: svobodova@masceskysever.cz

telefon: +420 724 011 102

 

Podrobný program celé akce je ke stažení zde:

Pozvánka - diskusní setkání_ společné vzdělávání_VDF 20190115final