Kontakt na hlavní manažerku projektu
2.1.2018
Harmonogram projektu
4.1.2018

Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/)
prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv)


MAP ORP Varnsdorf a ORP Rumburk


 


Dokumenty a informační letáky

Povinná publicita projektu - leták ve formátu A3

V rámci povinné publicity byl k projektu vytvořen leták ve formátu A3, který je umístěn v sídle žadatele a příjemce dotace MAS Český sever, z.s. a dále v sídlech partnerů projektu města Varnsdorf a města Rumburk.

Zde je náhled letáku ZDE.