Dotační ZPRAVODAJ březen 2021
6.4.2021
Fond spravedlivé transformace ÚK
9.4.2021

Aktuality


 DOTACE PRO podnikatele - Podpora investic na založení nebo rozvoj

Kdo vyhlašuje výzvu: MAS Český sever, z.s.

Cíl výzvy: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností;

Oprávnění žadatel: Malí a střední podnikatelé – podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech (i zemědělci).

Termín vyhlášení výzvy: 22 3. 2021

Termín ukončení výzvy: 20.5. 2021

Alokace výzvy: 2 494 912 Kč

Výše dotace:  45  %  (Minimální výše dotace na akci celkem je 50 tis. Kč,  Maximální dotace na akci je  5 mil. Kč.)

Na co lze žádat: stavební obnovu nebo novou výstavbu provozovny či malokapacitního ubytovacího zařízení včetně nezbytného zázemí, pořízení strojů a technologií včetně užitkového stroje apod.

1) stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny, kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) či malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí)

2) pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro založení a rozvoj nezemědělské činnosti (nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1 bez podkategorie G, vybavení, hardware, software) v souvislosti s projektem (včetně montáže a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání), pořízení E-shopu apod.

3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně) – tvoří maximálně 30% projektu.

 4) nákup nemovitosti

Podrobnosti výzvě 7: https://www.masceskysever.cz/vyzva-c-7/

Kontaktní osoba: Dana Dudková: infovmasceskysever.cz,  tel. 603 887 915

Bezplatný seminář pro žadatele 20.4. od 10 hodin v kanceláři MAS – nutná rezervace předem u paní Dudkové.