JARNÍ VÝZVA pro lokální výrobce
21.3.2023
Výzva č. 9 PRV
27.3.2023
JARNÍ VÝZVA pro lokální výrobce
21.3.2023
Výzva č. 9 PRV
27.3.2023

Aktuality


 


Dotace pro začínající podnikatele v Ústeckém kraji

Začínající podnikatelé požádat o finanční podporu z dotačního programu, jehož cílem je rozvoj podnikatelského prostředí regionu.

Podat žádost lze od 10. 4. 2023 do 15. 5. 2023. O dotaci pro rok 2023 může požádat každý malý začínající podnikatel, který má sídlo nebo bydliště v Ústeckém kraji, získal podnikatelské oprávnění k danému předmětu podnikání v roce vyhlášení dotačního programu nebo v roce předchozím (tj. 2023 nebo 2022) a splní podmínky programu. V rámci dotačního programu budou připraveny k přerozdělení úspěšným žadatelům 4 000 000 korun. Maximální částka, kterou může podnikatel od kraje získat, je 200 000 korun, minimální pak 50 000 korun. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných investičních i neinvestičních nákladů projektu.

Více informací naleznete na webových stránkách Ústeckého kraje v sekci „Dotace – Oblast podpory podnikání, inovací a transformace – Programové dotace – Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje – Podpora začínajících podnikatelů“: 

nebo na on-line semináři pro žadatele, který se uskuteční dne 5. 4. 2023 od 15 hodin.