REŽIM HOMEOFFICE V MAS ČESKÝ SEVER
30.11.2021
DOTAČNÍ ZPRAVODAJ
2.12.2021
REŽIM HOMEOFFICE V MAS ČESKÝ SEVER
30.11.2021
DOTAČNÍ ZPRAVODAJ
2.12.2021

Aktuality


 


HOSPODAŘENÍ S VODOU V OBCÍCH

Příjem žádostí: 12.1.2022 - 31.8.2022

Alokace: 1 754 000 000  Kč

Na co můžete dotaci získat:

  • povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, průleh, průleh s rýhou, vsakovací nádrž)
  • dešťové zahrady (kombinace modré a zelené infrastruktury)
  • podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty
  • povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace (suché retenční nádrže, retenční nádrže se zásobním prostorem, podzemní retenční nádrže, umělé mokřady)
  • akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití (např. na zálivku či splachování WC)
  •  a další

Kdo může žádat: Kraje, Obce, dobrovolné svazky obcí…

Výše příspěvku: až 100 %

Minimální výdaje na projekt: 200 000 Kč bez DPH

Více info zde: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=100