NOVÁ PODOBA KOMPENZACÍ
10.3.2021
Dálkově se učí i učitelé
16.3.2021
NOVÁ PODOBA KOMPENZACÍ
10.3.2021
Dálkově se učí i učitelé
16.3.2021

Aktuality


 MŽP navyšuje dotaci na výsadbu stromů a pitnou vodu

 

Výsadba stromů ve městech a obcích

Ministerstvo životního prostředí (NPŽP) aktuálně navyšuje dotační titul o dalších 100 milionů korun.

Aktuálně lze z výzvy podpořit výsadbu stromů na veřejně přístupných místech měst a obcí umístěných v zástavbě, kde to technické podmínky dovolují a kde výsadba dává smysl. Z programu je financována také výsadba v uzavřených vnitroblocích či společných dvorech bytových domů. Vedle samotných sazenic program přispívá i například na nákup substrátu, kotvení, hnojiva, ochrany kmene či zavlažovacích vaků, ale i na zajištění odborného posudku

Název výzvy NPŽP: Výzva č. 9/2019: Výsadba stromů

Kdo může žádat: Všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí.

Výše příspěvku: 20 000 – 250 000 Kč

Maximální míra podpory: 100 % ze způsobilých výdajů

Termíny podání žádostí: Zahájení příjmu žádostí: 14. 10. 2019, Ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2021 nebo vyčerpání alokace

Podmínky pro získání dotace

  • Žadatel může podat v rámci jednoho katastrálního území maximálně jednu žádost.
  • Žadatel musí mít prokazatelný vztah k místu realizace projektu.
  • Výsadba, ochrana, ošetření stromů a péče o stromy se řídí manuálem sázení stromů dostupným na sazimebudoucnost.cz/manual-stromy.
  • Výsadbu je možno provést pouze se souhlasem vlastníka pozemku.
  • Příjemce podpory zaregistruje provedenou výsadbu do mapy výsadeb na portálu www.sazimebudoucnost.cz

 

 

 

Zdroje pitné vody

Se špatnou kvalitou či nedostatkem pitné vody se potýkají mnohé obce. Ministr životního prostředí proto přidává na průzkum, posílení a vybudování zdrojů pitné vody dalších 350 milionů korun.

Název výzvy NPŽP: Výzva č. 2/2018: Zdroje pitné vody

Kdo může žádat: Obce, Dobrovolné svazky obcí, Příspěvkové organizace územních samosprávných celků, Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Na co můžete dotaci získat:

  •  Na výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody (podzemních i povrchových)
  • na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné
  • Na zajištění průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.

Výše příspěvku: Výše podpory se pohybuje v  rozmezí 100 tisíc až 3 miliony korun.

Maximální míra podpory: 60 % až 80 % ze způsobilých výdajů

Termíny podání žádostí: Zahájení příjmu žádostí: 4. 5. 2018, Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2021 nebo vyčerpání alokace

Podrobný text výzvy: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=55