Webinář pro rodiče – Školní zralost a připravenost
22.3.2021
VALNÁ HROMADA MAS Český sever, z.s.
24.3.2021
Webinář pro rodiče – Školní zralost a připravenost
22.3.2021
VALNÁ HROMADA MAS Český sever, z.s.
24.3.2021

Aktuality


 Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury - 298D2230

 

Název výzvy: Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury - 298D2230

Kdo vyhlašuje výzvu: Ministerstva financí ČR

Cíl výzvy: Dotace je určena na opravy či modernizace bytových objektů či bytů v majetku žadatele, které slouží nebo budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů, či na pořízení obecních bytů formou investiční výstavby (přístavby, přestavby, nástavby, vestavby) či formou budoucího výkupu vhodné nemovitosti do majetku žadatele (případně s následnou rekonstrukcí vykoupené nemovitosti). Maximální podlahová plocha1 bytu, na kterou lze dotaci použít je 80 m2.

Oprávnění žadatel: Obce do 3 000 obyvatel nebo dobrovolný svazek obcí (dále jen „DSO“), kde průměr počtu obyvatel členských obcí nepřesáhne 3 000.

Termín vyhlášení výzvy: 15. 3. 2021

Termín ukončení  výzvy: 18. 4. 2021

Alokace výzvy: 300 000 000 Kč

Výše dotace: Maximální dotace na akci je 10 mil. Kč, přičemž obec nemůže podat více žádostí o dotaci v rámci této dotační výzvy. Minimální výše dotace na akci je 600 tis. Kč. Spoluúčast příjemce 10 % z celkových nákladů akce. Dotace musí být vyčerpána v roce 2021 a nelze ji rozdělit do dalších let.

 

Podrobné info: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps/program-29822