Změna ve vedení MAS Český sever
22.1.2020
Asistent pedagoga a jeho spolupráce s učitelem
11.2.2020
Změna ve vedení MAS Český sever
22.1.2020
Asistent pedagoga a jeho spolupráce s učitelem
11.2.2020

Aktuality


 Dotace pomohou na Děčínsku v sociálních službách, vzdělávání i v bezpečnosti dopravy

Místní akční skupina Český Sever se sídlem ve Varnsdorfu vyhlásila v průběhu roku 2019 celkem 4 výzvy v rámci operačního programu s názvem Integrovaný regionální operační program – tzv. IROP. Díky tomu si řada měst a školských zařízení na Děčínsku mohla zažádat o nemalé finanční prostředky na investice do rozvoje sociálního bydlení, sociální infrastruktury, do zvyšování kvality vzdělávání a v neposlední řadě do bezpečnosti dopravy (rekonstrukce, modernizace a výstavby komunikací pro pěší a cyklisty). „Jedna z hlavních výhod finančních nástrojů IROP ve srovnání s jinými dotační programy je výše poskytnuté dotace a to ve výši 95 %“, vysvětluje projektový manažer pro projekt IROP Martin Kučera z MAS Český Sever a dodává: „ Je to jedna z nejvyšších dotací, která bohužel již v příštích letech tak štědrá nebude. Proto jsme rádi, že v důsledku dobré poradenské, konzultační a administrativní práci místní akční skupiny Český sever a aktivnímu přístupu žadatelů se do regionu dostanou finanční prostředky ve výši zhruba 59 milionů korun, které pomohou konkrétním způsobem rozvoji menších měst.“

V prosinci 2019 zasedala nezávislá výběrová komise, kterou svolává vyhlašovatel výzev společnost MAS Český sever a nyní již známe výsledky úspěšných žadatelů a jejich projektů:

V rámci BEZPEČNOSTI DOPRAVY bylo podáno a současně i podpořeno všech 9 projektů v celkové výši 28 611 872 Kč. Úspěšnými žadateli byla tato města: Velký Šenov, Česká Kamenice, Dolní Poustevna, Jiříkov. Krásná Lípa využije dotaci především na vybudování chodníků a město Šluknov investuje finanční prostředky z dotace na vybudování cyklostezky mezi Šluknovem a Rožany, která přispěje ke zlepšení bezpečnosti dopravy mezi těmito obcemi.

Ve výzvě, která podporuje ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ budou podpořeny 4 projekty z 10 v celkové výši 10 840 108 Kč. Úspěšnými žadateli byla Základní a mateřská škola Varnsdorf – Bratislavská a Střední průmyslová škola TOS Varnsdorf, která využije dotaci pro vybavení školy nejmodernější technikou pro výuku odborných strojírenských předmětů, město Šluknov naopak použije finanční prostředky na vybudování bezbariérových zařízení na své základní škole.  V této výzvě nebyla vyčerpána celková alokace, zbývá zhruba 12 milionů korun, je tu tedy šance po vyhlášení výzvy MAS Český sever ještě o finanční prostředky zažádat v letošním roce.

Další peníze půjdou do sociální sféry: SOCIÁLNÍ BYDLENÍ je název výzvy, kde upělo město Jiříkov, které vybuduje 2 sociální byty za zhruba 4 miliony korun pro osoby v nepříznivé životní situaci. V tématu SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA je úspěšným žadatelem město Rumburk, které provede rekonstrukci objektu, kde provozuje sociální služby Agentura Pondělí, za zhruba 15,5 milionů korun. Tato agentura poskytuje zázemí pro sociální rehabilitaci a podporu samostatného bydlení, jež přispívá k navrácení klientů zpět do běžného života.