Nové regionální výrobky z Českosaského Švýcarska
27.11.2019
Výzva MAS č. 3 – OP ŽP – výsadby dřevin
29.11.2019
Nové regionální výrobky z Českosaského Švýcarska
27.11.2019
Výzva MAS č. 3 – OP ŽP – výsadby dřevin
29.11.2019

Aktuality


 EDUbus byl skvělý, roboti byli hustý

Edubus navštívil 15 šluknovských škol. Ozoboty, legoroboty, tlakohrátky nebo sucholedy si vyzkoušela tisícovka žáků a skoro dvě stovky učitelů.

Na školním dvoře šluknovské základní školy zaparkovala polytechnická laboratoř  dne 11. 11. 2019, Programů na popularizaci polytechnických oborů pomocí experimentů, atraktivního prostředí  a zapojení žáků se zúčastnila i Nikolka ze 4.A. Drobný blikající Ozobot je ideální pomůcka pro úvod do robotiky. Žáci se naučili porozumět rozdílu mezi strojem a robotem, seznámili se s jeho základními částmi a funkcemi, a dokonce zvládli dát Ozobotovi několik úkolů. Práce s roboty-ozoboty se jí líbila. A nejen jí, o čemž svědčí ohlasy žáků čtvrtého ročníku, které sestavila paní ředitelka Mgr. Renata Sochorová a dokládají povzbuzení zájmu žáků.

 • Mně se ten EDUbus líbil, chtěla bych to prosím znovu
 • milí pánové učitelové, bylo to moc fajn, hodně jsem se toho naučila
 • bylo to moc super, skvělý zážitek, robůtci byli roztomilí
 • moc se mi to líbilo, chtěla bych to znovu, líbil se mi robot OZOBOT
 • skvělé bylo, že jsme tam mohli všichni, protože to bylo zdarma
 • EDUbus byl moc fajn, někdy si to chci zopakovat
 • bylo to zajímavé, hodně mě to bavilo a hodně jsme museli přemýšlet
 • líbili se mi roboti Ozoboti, domlouvali jsme se s holkama, že si je koupíme, děkujeme
 • v EDUbusu se mi líbilo, protože mám rád roboty a tyto technologické věci, děkuji, že jsem tam mohl být
 • hodně jsme se toho naučili, chci, aby přijeli i příště, téma roboti se mi moc líbilo a bavilo mě to
 • bavil mě malý robot Ozobot i pracovní listy
 • ten robot mne překvapil, líbilo se mi, jak jsme mu kreslili cestu
 • moc se mi to líbilo, ti roboti byli super, pánové na nás byli hodní, bylo to prostě dobrý.

Dopolední programy byly věnovány žákům. Autobus ale neodjel, odpoledne do jeho lavic zasedli učitelé. Ti si zde vyzkoušeli podobné úkoly jako předtím žáci, ale samozřejmě s doplněním didakticko-metodického náhledu na tuto problematiku. Získali zde také informace o možnostech využití různých výukových aplikací ke zpestření a zkvalitnění vzdělávacího procesu.

Programy pro žáky i učitele byly zdarma díky MAS ČESKÝ SEVER a projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704. Cena jednoho EDUbusu (jednodenní přistavení s dopoledními programy) je 18.000 Kč bez DPH, cena 2 hodinového odpoledního semináře pro dospělé činí 2.000 Kč bez DPH.

V 2. pololetí 2019/2020 nabídneme v rámci projektu MAP II sadu ozobotů a blue-botu k bezplatnému zapůjčení základním a mateřským školám, které budou mít zájem je ve výuce použít.