Ze života aneb kdo chce něco změnit…
31.10.2019
Interaktivní prezentace povolání a učebních oborů for EDUCATION & JOBS 2019
5.11.2019
Ze života aneb kdo chce něco změnit…
31.10.2019
Interaktivní prezentace povolání a učebních oborů for EDUCATION & JOBS 2019
5.11.2019

Aktuality


 EDUbus zastaví u 14 škol na Šluknovsku

Tisková zpráva MAS ČESKÝ SEVER, 31. října, 2019 - Ode dneška se školáci z Rumburska a Varnsdorfska střídají v EDUbusu, mobilní polytechnické laboratoři. Celkem jedenáct stovek žáků si vyzkouší práci s roboty, chemické pokusy, hrátky s elektřinou nebo třeba suchý led či alternativní zdroje energie.

EDUbus objede v následujících zhruba 2 týdnech, tj. od 31. října do 18. listopadu, celkem 14 škol, jmenovitě ZŠ Dolní Podluží, ZŠ Náměstí E. Beneše Varnsdorf, ZŠ a MŠ Bratislavská Varnsdorf, ZŠ a MŠ Rybniště, ZŠ Východní Varnsdorf, ZŠ U Nemocnice Rumburk, ZŠ Pastelka Rumburk, ZŠ J. Vohradského Šluknov, ZŠ Edisonova Varnsdorf, ZŠ Krásná Lípa, ZŠ a MŠ Staré Křečany, SpecZŠ Rumburk a Šluknov, ZŠ a MŠ Vilémov, ZŠ a MŠ Lipová. Jedná se unikátní projekt na polytechnické vzdělávání, který je pro regionální školy finančně podpořen z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Rumburk a ORP Varnsdorf (zkráceně MAP II), jenž byl podpořen Evropskou Unií prostřednictvím OP VVV. „Požadavek na posílení zručnosti dětí a praktického pochopení současných vědecko-technických poznatků stále sílí. V rámci projektu MAP II chceme naše žáky a pedagogy podpořit v rozvoji polytechnického vzdělávání touto zážitkovou formou,“ říká k podpoře těchto vzdělávacích akcí Hana Kracmanová, hlavní manažerka projektu MAP II z MAS Český sever.

Vzdělávací bloky pro žáky, ale i navazující vzdělávání pro pedagogy zodpovídá praktickým způsobem třeba otázku, jak se chová látka při teplotách pod -80 °C, jak i v domácích podmínkách připravit pokusy s atmosférickým tlakem a změnou objemu vzduchu (jak vyvolat ducha v láhvi), jak naprogramovat roboty, co je energie nebo jak změřit kyselost potravin a řadu dalších. Vzdělávací moduly EDUbusu sklízejí nadšení. „Naši lektoři jsou učitelé s pedagogickou praxí, znají prostředí školy. Chceme nabídnout naši vizi - ukazovat polytechnické obory prakticky, srozumitelně a zajímavě. V našich programech klademe důraz na práci dětí. To je náš pedagogicko-didaktický vklad,“ přibližuje EDUbus – mobilní polytechnickou laboratoř jeden ze zakladatelů Dušan Slovák.

Projekt realizuje Místní akční skupina Český sever, která podporuje rozvoj regionu v mnoha oblastech od podnikání, rozvoje venkova, budování infrastruktury po ochranu životního prostředí a vzdělávání. „Podporovat vzdělávání, naše děti i učitele, je naší prioritou. Pomáháme školám dosáhnout na evropské peníze. Do regionálních škol jsme pomohli přivést několik desítek milionů korun prostřednictvím projektů z tzv. Šablon. Snažíme se o rozvoj venkova, což bez vzdělaných lidí, kteří zde budou chtít žít, nejde,“ dodává Eva Hamplová, šéfka MAS Český sever.

Eva Hamplová, MAS Český sever, z.s. E: hamplova@masceskysever.cz T: 724 785 656

Hana Kracmanová, MAS Český sever, z.s. E: kracmanova@masceskysever.cz T: 602 349 235

Dušan Slovák, EDUbus E: dusan.slovak@eduteam.cz T: 777 002 427

Tisková zpráva ke stažení.

Vzdělávací akce jsou podpořeny z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704. Projekt realizuje MAS ČESKÝ SEVER, z.s.