Instagram workshop
7.11.2018
Živá knihovna povolání a výstava vzdělávání 2018
8.11.2018
Instagram workshop
7.11.2018
Živá knihovna povolání a výstava vzdělávání 2018
8.11.2018

Aktuality


 

 

Zveme vás na seminář Elektronizace veřejných zakázek, který se bude konat dne 30. 11. 2018 od 9.30 do 12.30 hod. na Krajském úřadě Libereckého kraje, Multimediální sál, vchod C, 3. patro, adresa: U Jezu 642/2a), Liberec.

Účast na seminářích je bezplatná.

Seminář je určen pro všechny zadavatele, kteří zadávají veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení musí probíhat výhradně elektronicky. Tato povinnost zasahuje do všech fází zadávacího procesu.

Cílem semináře je seznámit účastníky s 3 základními aspekty elektronizace veřejných zakázek:

  1. Povinná elektronická komunikace v zadávacím řízení a využití e-nástrojů
  2. Elektronický nástroj a jeho využití
  3. Elektronizace a elektronické katalogy, otevírání e-nabídek, e-aukce, DNS.

Seminář povede zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Účastníci semináře budou také obeznámeni s principy otevírání nabídek v elektronické podobě a s definicí a základním využitím elektronických katalogů, s principy elektronické aukce a s možnostmi využití dynamického nákupního systému.

Z kapacitních důvodů je nutné se s dostatečným předstihem registrovat. Potvrďte, prosím, svoji účast nejpozději do 23. 11. 2018 na e-mail: alena.bersikova@mmr.cz.

Další informace naleznete v přiložené pozvánce a programu semináře.

Dokumenty ke stažení:

 2 Pozvánka seminář_Elektronizace VZ

 2 Program semináře_Elektronizace VZ

Mgr. Bc. Alena Beršíková
Koordinátorka komunikačních aktivit o ESI fondech v Eurocentru Liberec
Odbor publicity EU
Oddělení Eurocenter a Eurofonu
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Eurocentrum Liberec
U Jezu 525/4
460 01 Liberec 1
Mobil: +420 731 628 252
E-mail: alena.bersikova@mmr.cz
www.eurocentra.cz
www.dotaceEU.cz