KOMUNITNÍ ENERGETIKA
9.1.2023
Webináře NPI pro pedagogy
11.1.2023
KOMUNITNÍ ENERGETIKA
9.1.2023
Webináře NPI pro pedagogy
11.1.2023

Aktuality


 


ENERGETIČTÍ KOORDINÁTOŘI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN (EnKo MAS) 

Informace o projektu:

MAS Český sever realizuje koordinační a osvětovou činnost v oblasti zvyšování energetické účinnosti a propagace energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele. 

​Náplní koordinační a osvětové činnosti je:

​a. zvýšení povědomí o způsobech zvyšování energetické účinnosti a šetrném zacházení s energetickými zdroji; 

​b. propagování individuálních a národních přínosů energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele; 

​c. zvýšení informovanosti v oblasti inovativních technologií a postupů ke zvýšení efektivnosti užití energie a vyššího užívání obnovitelných a druhotných zdrojů; 

​d. informování o dostupných podporách energeticky úsporných projektů v rámci existujících programů podpor a dalších možnostech financování; 

​e. informování o existujících energeticky úsporných opatřeních a o dostupných finančních podporách pro realizaci energeticky úsporných projektů v rámci programů podpor; 

​f. koordinační činnost v oblasti přípravné fáze projektů komunitní energetiky. 

 

​Koordinátor této činnosti je Mgr. Michal Svoboda, MSc.

​Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU.

​NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY, KOMPONENTA 2.5.3, Energetičtí koordinátoři Místních akčních skupin (EnKo MAS)  

​Registrační číslo projektu: 2186000009