INFOMAPA
12.10.2022
(ne)úspěšnost ve vzdělávání v regionu
18.10.2022
INFOMAPA
12.10.2022
(ne)úspěšnost ve vzdělávání v regionu
18.10.2022

Expertní studie

Dalším důležitým výstupem projektu je expertní dokument Zapojení místních aktérů do podpory česko-saské spolupráce firem a výzkumných institucí na příkladu regionů Šluknovska a Horní Lužice: analýza ekonomického prostředí v sektoru strojírenství a energetiky, kterou pro nás jako součást projektu zpracovali kolegové z Fakulty sociálně ekonomické, UJEP, Ústí nad Labem na jaře letošního roku.

Ta v první části analyzuje území, informace získané od účastníků workshopů, nové trendy ve strojírenství a energetice. V druhé uvádí úspěšné příklady kooperace a case studies z tuzemských i zahraničních regionů. Dále shrnuje možnosti financování přeshraniční kooperace a navrhuje vhodná opatření pro podporu přeshraniční spolupráce projektovými partnery – tedy Hochschule Zittau/Görlitz a MAS Český sever.

Ke stažení ZDE