Pracovní skupina ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽP
9.7.2021
Letní školy pro pedagogy
28.7.2021
Pracovní skupina ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽP
9.7.2021
Letní školy pro pedagogy
28.7.2021

Aktuality


 FOKUSNÍ SKUPINY

PRO Strategii CLLD+ 2022-2027

Termín: 12.7. 2021

Místo:  MAS Český sever – Varnsdorf

Účastníci: viz prezenční listina

V pondělí 12.7. proběhlo setkání Fokusní skupiny pro tvorbu nové Strategie CLLD+ 2022-2027.

Na programu byly následující body:

 • Informace o aktuální verzi strategie - shrnutí výstupů z jednotlivých pracovních skupin
 • Informace o strategických a specifických cílech
 • Návrh konkrétních opatření na řešení pro jednotlivé problémové oblasti.
 • Diskuse k návrhům.

 

 

Konkrétní připomínky členů Fokusní skupiny (nepřítomným členům byly podklady poslány e-mailem k připomínkám) jsou zapracovány do dokumentace Strategie.

Stručný přehled jednotlivých připomínek:

 • větší důraz a specifikace tématu brownfieldy
 • zmínit modrozelenou infrastrukturu – obnova zeleně v obcích, včetně údržby
 • Bod 3.8.   – přesněji naformulovat a přeformulovat v sociální oblasti některé termíny (služby a bydlení)
 • Bod 3.9.  – zakomponovat investice do kulturní činnosti – divadla
 • 9.  – zakomponovat - zařadit rozhledny – např. do turistické infrastruktury
 • 9.  - chybí SPORT aktivity – tělocvičny, investice – občanská vybavenost
 • Sloučit 3.11 se sociálními službami = 3.8 + 3.11 + 3.12 – zobecnit a sloučit
 • Eva – nechybí zemědělci?  - ne – jdou ve 3 oblastech
 • 7. zobecnit – „chráněná území“ – ne jen NPČŠ
 • zařadit služby pro obce – navýšení absorpční kapacity pro zvyšování kvality obcí (např. zakomponovat v bodu osvěta, informovanost)
 • zmínit a apelovat na spolupráci s hospodářskou komorou
 • zdůraznit propojení školství a MSP (podnikatelskou sférou)

 

Seznam Příloh:

Příloha č. 1: Návrh opatření strategických a specifických cílů

Příloha č. 2: Seznam členů FS