Výzva č. 9 – info o ukončení příjmu žádostí
2.11.2021
Oznámení o změně výzvy č. 9 v rámci IROP
4.11.2021
Výzva č. 9 – info o ukončení příjmu žádostí
2.11.2021
Oznámení o změně výzvy č. 9 v rámci IROP
4.11.2021

Fond malých projektů - Program přeshraniční spolupráce

MAS Český sever spolu se svým německým partnerem Hochschule Zittau/Görlitz realizuje s podporou Fondu malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 projekt „Podpora setkávání a společného plánování aktérů pro inovačního prostředí na Šluknovsku a v Horní Lužici“.

Cílem projektu je v rámci vzájemného přeshraničního setkávání diskutovat možnosti podpory inovací, tedy tvorbu efektivního přeshraničního inovačního ekosystému a partnerství. Na tato setkání budou zváni zástupci podnikatelů, středních a vysokých škol, státních institucí a regionálních aktérů hospodářského rozvoje. Výstupem projektu pak bude soubor konkrétních návrhů na vytváření vhodných podmínek, potřebné infrastruktury, adekvátních nástrojů, typových opatření, dílčích aktivit atd. prostřednictvím místních aktérů – inter mediátorů.

V rámci projektu se uskuteční celkem pět společných setkání, včetně závěrečné konference, bude zpracována expertní studie, vydána drobná info-tiskovina a výstupy budou šířeny do území.

Projekt je realizován v období: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2022.

Celkové náklady projektu: 16.211,40 eur

Dotace na projekt: 13.779,69 eur

 

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Fondu malých projektů v Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 prostřednictvím Euroregionu Nisa.

Děkujeme !