Dotační ZPRAVODAJ březen 2021
6.4.2021
Webinář ČOSIV – Návrat dětí do škol
13.4.2021
Dotační ZPRAVODAJ březen 2021
6.4.2021
Webinář ČOSIV – Návrat dětí do škol
13.4.2021

Aktuality


 Fond spravedlivé transformace ÚK

Území Ústeckého kraje bylo, díky své průmyslové historii i přítomnosti, identifikováno jako uhelný region se zvýšenou potřebou transformace na klimaticky neutrální ekonomiku. Tím se mu otevírá možnost čerpání evropských financí na projekty, které přispějí k řešení dopadů této transformace v oblasti sociální, ekonomické a environmentální na celém území kraje, tedy i v obcích na území naší MAS. Ať už jde o řešení problémů v oblasti odpadového hospodářství, s digitalizací obcí, či regenerací brownfieldů, to vše jsou podporovaná opatření, která mohou být podpořena.
V rámci přípravy Plánu transformace Ústeckého kraje se zvažují různé formy podpory jednotlivých cílových skupin včetně obcí a měst. Kromě klasických individuálních projektů se připravují grantová řešení, síťové projekty, vlajkové projekty atd. 

Prezentaci z online setkání dne 7. 4. 2021, na němž byl diskutován možný užitek a prospěch obcí z Fondu spravedlivé transformace, je možné shlédnout ze záznamu pod tímto odkazem: https://youtu.be/HrzygjmXHGM

Ing. Mgr. Marek Hartych 

garant pro OPŽP a PRV
PS Klimatická změna
MAS Český sever, z.s.