DOTAČNÍ ZPRAVODAJ
1.7.2021
Pracovní skupina ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽP
9.7.2021
DOTAČNÍ ZPRAVODAJ
1.7.2021
Pracovní skupina ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽP
9.7.2021

Aktuality


 


Vize transformace Ústeckého kraje se pomalu stává skutečností.

V rámci výzvy vyhlášené Ústeckým krajem k předkládání potenciálně strategických projektů bylo předloženo celkem 49 projektů za 135 miliard korun.

Regionální stálá konference Ústeckého kraje (=komise odborníků)  schválila 11 strategických projektů, které budou zařazeny do Plánu transformace Ústeckého kraje  a doporučeny k zařazení do Plánu spravedlivé územní transformace. 

Mezi 11 předvybranými projekty je i projekt Krajského  sdružení „MASek“ Ústeckého kraje, jehož cílem je napomoct transformaci v našem kraji -  hledání a nalezení nových příležitostí s využitím znalosti a potenciálu našich lidí, firem a organizací.

Název subjektu: Krajské sdružení NS MAS ČR Ústeckého kraje, z.s.

Název projektu: Animace pro spravedlivou transformaci Ústeckého kraje

Projekt obsahuje soubor aktivit, jejichž cílem je napomoct transformaci Ústeckého kraje, hledání a nalezení nových příležitostí a to vlastní iniciativou a úsilím metodou bottom‐up. Projekt si klade za cíl využít v kraji fungující síť MAS, která aktivizuje místní hráče, aktivní obyvatele, soukromé subjekty, neziskové organizace a veřejnou správu, vtáhne je do realizace změn, které jsou vygenerovány jako potřebné při přeměně Ústeckého kraje. Projekt bude realizován jako projekt spolupráce "uhelných regionů" realizujících OP ST. Přínosem tak bude sdílení dobré praxe, síťování, stáže a studijní pobyty, včetně cest do zahraničních transformovaných regionů, společné workshopy a publikace, výměna zkušeností a know‐how formou koordinace podobných animačních projektů a šíření informací ohledně dotačních možností. Projekt připraví území na realizaci projektů z operačních programů v období 21+.

Fondu pro spravedlivou transformaci. Je založen na čtyřech základních pilířích:

  • Podnikání, výzkum, inovace;
  • Kompetentní lidé a Smart region;
  • Nová energetika a efektivně využívané zdroje;
  • Revitalizovaná území 21. století.

Více info zde