Dopady klimatické změny na území MAS Český sever
28.3.2019
Činnost MAS Český sever podpořil Liberecký kraj
20.4.2019

Aktuality


 


Hudební vzdělávací dílny

 

Ve čtvrtek 9.5.2019 proběhnou v prostorách ZUŠ dvě hudební vzdělávací dílny pod vedením Prof. PhDr. Evy Jenčkové, CSc.. Dílny jsou určeny zejména pro pedagogy MŠ, ZŠ 1. stupně, vychovatelky školních zařízení a vyučující hudební nauky.

Hudební dílny jsou pro účastníky zdarma, náklady jsou hrazeny z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704.

Dopoledne proběhne akreditovaný kurz Veselé počítání s hudbou a pohybem, který nabídne metodickou inspi­raci jak pro děti předškolního i mladšího školního věku připravit zážitkové chvíle s poznáváním magického světa čísel a pozorováním jejich zajímavých tvarů. Tematický repertoár je zaměřen na rozvíjení matematické představivosti a elementární gramotnosti dětí v souladu s jejich hudebními dispozicemi. Veselé písničky, říkanky i pohybové hry obsahují snadné a zábavné početní úkoly, pohotové sčítání i odčítání s motivačním využitím situací z každodenního života a zajímavých rekvizit. Matematická hudební nabídka je zároveň spojena s využitím her k rozvoji celkové koordinace, jemné i hrubé motoriky a logopedicky zaměřenými příklady pro zkvalitňování dětské řeči.

Odpolední hudebně vzdělávací akce O strašidlech a čarování s hudbou a pohybem, nabídne metodickou inspiraci k využití hudebních a pohybových her v hudební výchově při zážitkové, poznávací a relaxační práci s hudbou. Východiskem budou čarovací zaklínadla, říkanky a písně o nejrůznějších strašidlech, tajemných a pohádkových bytostech. V bohaté repertoárové nabídce se představí čarodějnice, lesní víly i rusalky, dále vodníci, hejkalové, bludičky, draci i rozdovádění skřítkové a čerti. Využijte příležitost stát se šikovnými muzikanty, zpěváky a tanečníky v hudebních hrátkách se zpěvem, hudebními nástroji, znějícími předměty a pohybem!

Chcete-li se přihlásit, pište na svobodova@masceskysever.cz