Dopady klimatické změny na území MAS Český sever
28.3.2019
Činnost MAS Český sever podpořil Liberecký kraj
20.4.2019
Dopady klimatické změny na území MAS Český sever
28.3.2019
Činnost MAS Český sever podpořil Liberecký kraj
20.4.2019

Aktuality


 


Hudební vzdělávací dílny

 

Ve čtvrtek 9.5.2019 proběhnou v prostorách ZUŠ dvě hudební vzdělávací dílny pod vedením Prof. PhDr. Evy Jenčkové, CSc.. Dílny jsou určeny zejména pro pedagogy MŠ, ZŠ 1. stupně, vychovatelky školních zařízení a vyučující hudební nauky.

Hudební dílny jsou pro účastníky zdarma, náklady jsou hrazeny z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704.

Dopoledne proběhne akreditovaný kurz Veselé počítání s hudbou a pohybem, který nabídne metodickou inspi­raci jak pro děti předškolního i mladšího školního věku připravit zážitkové chvíle s poznáváním magického světa čísel a pozorováním jejich zajímavých tvarů. Tematický repertoár je zaměřen na rozvíjení matematické představivosti a elementární gramotnosti dětí v souladu s jejich hudebními dispozicemi. Veselé písničky, říkanky i pohybové hry obsahují snadné a zábavné početní úkoly, pohotové sčítání i odčítání s motivačním využitím situací z každodenního života a zajímavých rekvizit. Matematická hudební nabídka je zároveň spojena s využitím her k rozvoji celkové koordinace, jemné i hrubé motoriky a logopedicky zaměřenými příklady pro zkvalitňování dětské řeči.

Odpolední hudebně vzdělávací akce O strašidlech a čarování s hudbou a pohybem, nabídne metodickou inspiraci k využití hudebních a pohybových her v hudební výchově při zážitkové, poznávací a relaxační práci s hudbou. Východiskem budou čarovací zaklínadla, říkanky a písně o nejrůznějších strašidlech, tajemných a pohádkových bytostech. V bohaté repertoárové nabídce se představí čarodějnice, lesní víly i rusalky, dále vodníci, hejkalové, bludičky, draci i rozdovádění skřítkové a čerti. Využijte příležitost stát se šikovnými muzikanty, zpěváky a tanečníky v hudebních hrátkách se zpěvem, hudebními nástroji, znějícími předměty a pohybem!

Chcete-li se přihlásit, pište na svobodova@masceskysever.cz